Fotos fra

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Forenet Kredit.

Som kunde i Nykredit eller Totalkredit kan du blive valgt til – eller stemme på – de 70 repræsentanter for kunderne, som udgør flertallet i repræsentantskabet. Repræsentantskabet står bl.a. for at vælge foreningens bestyrelse, beslutte hvordan foreningens overskud skal fordeles og godkende ændringer af foreningens vedtægter.