Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Forenet Kredit og som kunde i Nykredit eller Totalkredit kan du blive valgt til – eller stemme på – de 70 repræsentanter for kunderne, som udgør flertallet i repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af 104 medlemmer. De står bl.a. for at vælge foreningens bestyrelse, beslutte hvordan foreningens overskud skal fordeles og godkende ændringer af foreningens vedtægter.

Der afholdes mindst to repræsentantskabsmøder hvert år. Du finder materialet fra repræsentantskabsmøderne her