Forenet Kredit Toldkammeret

Vi er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

FacebookTwitterLinkedInEmail

Forenet Kredit arbejder for at sikre boligejere stabile boliglån i hele landet – både nu og i fremtiden.

Forenet Kredit Toldkammeret

Vores formål er at være hovedaktionær i Nykredit-koncernen, der bl.a. består af Nykredit Realkredit, Nykredit Bank og Totalkredit. Som hovedaktionær sikrer vi, at koncernen driver realkreditvirksomhed og anden finansiel virksomhed til gavn for kunderne på et finansielt bæredygtigt grundlag.

Vores øverste myndighed er repræsentantskabet, som er sammensat af 104 medlemmer. De kommer fra hele landet og er valgt blandt valggrupperne privatkunder, erhvervskunder, obligationsejere og medarbejdere i koncernen.

Ejerskab

Forenet Kredit er hovedaktionær i Nykredit-koncernen, der bl.a. leverer realkreditlån igennem Totalkredit-samarbejdet

Nykredit er Danmarks største kreditgiver og har siden 1851 ydet boliglån til danskerne. Udlånene er primært realkreditlån, som er en unik lånetype i Danmark.

Som Danmarks største kreditgiver har vi et stort ansvar. Og som hovedaktionær i Nykredit-koncernen er det i Forenet Kredit vores fornemmeste opgave at bevare denne velfungerende måde at rejse penge til boliger på.

Se Nykredits ejer- og selskabsstruktur på Nykredits hjemmeside.

Meld dig til

Hold dig opdateret med hvad der sker i Forenet Kredit og få tilbud om arrangementer og viden om bl.a. dansk realkredit.