Investeringer

Vi investerer i ansvarlighed og bæredygtighed.

Forenet Kredit er som hovedaktionær i Nykredit og Totalkredit en af de største spillere i den finansielle sektor. Og i forlængelse af vores formål investerer vi langsigtet, ansvarligt og bæredygtigt.

Historisk har det vist sig at være godt for bundlinjen – og godt for samfundet.

Denne grundlæggende ansvarlighed er også styrende for vores håndtering af de udfordringer, som ethvert selskab fra tid til anden står overfor.

Vores investeringer skal bakke op om danske og internationale målsætninger for bæredygtig udvikling. Derfor efterlever vi danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer, herunder de FN-støttede principper og anbefalinger om aktivt ejerskab fra Komité for God Selskabsledelse.

Foreningen ønsker, at dens investeringer sker i respekt for international ret, herunder konventionerne indeholdt i Global Compacts principper og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.