Forenet Kredits privatlivspolitik

1. Information om behandling af personoplysninger

I det følgende kan du finde information om, hvilke personoplysninger Forenet Kredit f.m.b.a (herefter Forenet Kredit eller foreningen) indsamler om dig, hvorfor vi har brug for disse oplysninger og hvor oplysningerne opbevares. Du kan også finde informationer om dine rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger.

2. Indsamling af oplysninger og formål med at indsamle oplysninger

Forenet Kredit indsamler personoplysninger om vores medlemmer og stemmeberettigede. Oplysningerne indsamles og behandles til brug for afvikling af valg og kontrol af medlemskab ifølge vedtægterne for foreningen.

 

a.    Oplysninger vi modtager fra dig.

Medlemskab opnås ved at overholde de i vedtægterne beskrevne krav. Ved ansøgning om medlemskab eller ved deltagelse i valg afgiver du almindelige oplysninger om dig selv, herunder dit CPR-nummer. Vi bruger CPR-nummeret til at kontrollere at du er kunde i Nykredit eller Totalkredit, og dermed er berettiget til at være medlem af foreningen. Du melder dig ind ved at indtaste Navn, Adresse, Postnummer, By, CPR-nr. og E-mail. Samtidig kan du også indikere, om du ønsker at modtage nyhedsbreve fra foreningen.

Ifølge vedtægterne er vi forpligtet til at kontrollere, at du er medlem inden du kan deltage i fx valghandlinger.

Forenet Kredit indhenter kun de oplysninger, der er nødvendige for at overholde vedtægterne.

Du kan til en hver tid anmode om at blive slettet, og yderligere om at blive helt glemt for fremtiden.

Repræsentantskabsmedlemmer afgiver yderligere informationer:

 • Kontonummer (til udbetaling af godtgørelse),
 • Valgår og område (for at kunne lave materiale og give jer relevante oplysninger)
 • Valggruppe (Privat, Erhverv eller obligationsejer)
 • Billede (både til brug for trykt materiale og til hjemmesiden)
 • På hjemmesiden har I derudover mulighed for at have en profil, der kan indeholde:
  • Navn, postnummer, by, e-mail, valgår, valgområde, valggruppe og links til profiler på sociale medie.
  • Derudover er der mulighed for at uddybe meninger og holdninger i de valgfrie tekstfelter. Typisk er det teksten fra valgkampen, der står her, men der er fri mulighed for at ændre teksten eller slette den helt. De valgfrie tekstfelter er I som repræsentantskabsmedlemmer selv ansvarlige for, hvorfor eventuelle ønsker om ændring bedes meddelt sekretariatet.
 • Medlemskab af bestyrelsen og evt. udvalg vil også blive noteret.
 • Deltagelse på møder
 • Udfyldelse af egenerklæringer

b.    Oplysninger vi modtager fra andre

For at kontrollere dit medlemskab spørger foreningen Nykredit og Totalkredit, om du overholder kravene. Det svar vi får tilbage er enten ”Du er medlem” eller ”Du er ikke medlem”, vi får ikke yderligere oplysninger om et eventuelt engagement.

c.    Oplysninger i forbindelse med valget

I forbindelse med valget danner Nykredit og Totalkredit en komplet database over alle der er stemmeberettigede i den/de valgområder, hvori der er valg. Data bruges til

 • At danne individuelle breve til levering via e-Boks.
 • At stille en web-portal til rådighed for valget i samarbejde med VP Investor Services.
 • At afklare spørgsmål fra medlemmer omkring valg- og stemmeberettigelse.
 • At sikre et revisionsgrundlag i forbindelse med valget.

Valgdatabasen gemmes i 3 måneder efter valgets afslutning, hvorefter den slettes.

VP Investor Services er Databehandler, og Forenet Kredit er Dataleverandør.

d.    Løbende ajourføring og opbevaring af oplysninger

De oplysninger, vi modtager fra dig, bliver ikke holdt opdateret i forhold til de eksterne data modtaget fra Nykredit og Totalkredit.

Kun spørgsmålet om du er medlem eller ej bliver kontrolleret en gang om året. Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, så sletter vi dig fra databasen uden yderligere kommunikation.

3. Dine rettigheder

a.    Indsigtsret

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvor længe vi opbevarer dem og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvem der modtager data om dig, hvilke typer af oplysninger, der kan videregives med dit samtykke, til hvilket formål videregivelsen kan ske samt hvem, der kan modtage oplysningerne på baggrund af dit samtykke. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Forenet Kredits forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Forenet Kredits know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

b.    Dataportabilitet

Hvis Forenet Kredits oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format. Forenet Kredit udleverer data på USB-stick.

c.    Urigtige/vildledende oplysninger

Bliver Forenet Kredit bekendt med, at der er fejl i de behandlede oplysninger, eller er oplysningerne vildledende, vil oplysningerne selvfølgelig blive rettet på din anmodning.

d.    Sletning af oplysninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

e.    Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

f.     Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I disse tilfælde har Forenet Kredit -bortset fra opbevaring -kun mulighed for at foretage behandling af disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende eller du har givet dit samtykke hertil.

 

4.    Særligt om cookies

Når du besøger Forenet Kredit på internettet, gør vi brug af cookies. Se i øvrigt vores Cookie-politik – https://forenetkredit.dk/cookies/

5.    Hvordan kontakter du os

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller ønsker du at tilbagekalde dit samtykke eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte:

Forenet Kredit

Kalvebod Brygge 1-3

1560 København V

CVR: 74252028

Telefon: 44 55 55 10

Email: kontakt@forenetkredit.dk

6.    Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Forenet Kredit, att: Louise Villumsen, Chefjurist

Kalvebod Brygge 1-3

1560 København V

CVR: 74252028

Telefon: 44 55 55 10

Email: kontakt@forenetkredit.dk

eller:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

e-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Bed om oplysninger Forenet Kredit har registeret

Du skal udfylde denne sikre formular, så vil vi igangsætte indsamlingen af alle de oplysninger vi har registeret om dig. Resultatet bliver sendt til din e-Boks, og det er derfor vigtigt, at dit CPR-nummer bliver udfyldt korrekt.