Din stemmeret

Der er to valg til repræsentantskabet. Et blandt kunder og låntagere og et for obligationsejere.

Kunder og låntagere

 For at kunne stemme til repræsentantskabet til valget blandt kunder og låntagere skal du have et af følgende engagementer:

  • Du har et realkreditlån i Totalkredit, LR Kredit eller Nykredit Realkredit
  • Du er kunde i Nykredit Bank og har et engagement på min. 50.000 kr.
  • Du har et prioritetslån som er overdraget til Totalkredit

Vi har delt landet op i syv valgområder. Hvert år er der valg i et eller to valgområder. Du kan stemme til medlemsvalget i det område, hvor den belånte ejendom ligger, eller hvis du er kunde i Nykredit Bank, der hvor du har bopæl. Hvis der er flere låntagere på samme lån eller ejendom, kan alle låntagere stemme til foreningens valg.

For at stemme til valget, skal det engagement, som danner grundlag for din stemmeret være etableret senest den sidste bankdag i året før valget. For valget i 2024 er den 29. december 2023.

Obligationsejervalg

For at stemme til valget blandt obligationsejere, skal du eje obligationer for min. 50.000 kr. udstedt af Nykredit eller Totalkredit. Hvis du ejer obligationerne sammen med en eller flere andre, skal I hver eje obligationer for min. 50.000 kr. Obligationerne skal være i dit/jeres depot senest den sidste bankdag i året forud for valget. For valget i 2024 er det den 29. december 2023.

De nærmere bestemmelser om valgret kan læses i foreningens valgregulativ

Hvem kan stille op som kandidat?

For at stille op som kandidat til Forenet Kredits repræsentantskab, skal du opfylde stemmeretsbetingelserne. Det gør du, hvis du den sidste bankdag i året forud for valget har et af følgende engagementer:

  • Et realkreditlån i Totalkredit LR Kredit eller Nykredit realkredit, og/eller
  • Er kunde i Nykredit Bank med et engagement på min. 50.000 kr.

Derudover:

  • Må du kun være opstillet til ét valg i Forenet Kredit
  • Skal dine forfaldne ydelser til Nykredit eller Totalkredit være betalt for de seneste 3 måneder
  • Skal du have valgret og have indsamlet 25 stillere for at blive godkendt som kandidat.

Du kan stille op til repræsentantskabet i det område, hvor du, eller virksomheden du repræsenterer, har valgret i. Du kan stille op i den valggruppe som du, eller den virksomhed som du repræsenterer, har valgret i.  Som obligationsejer kan du stille op til foreningens valg blandt obligationsejere.

Hvis du er medlem af foreningens repræsentantskab, må du ikke stille op til valget, hvis du derved kommer til at sidde i repræsentantskabet i en periode på 20 år eller mere,  uden at der har været en pause på min. 4 år.

De nærmere betingelser for valgbarhed kan læses i foreningens vedtægter og valgregulativ.

FacebookLinkedInCopy Link