Bestyrelse og direktør

Bestyrelsen i Forenet Kredit består af otte medlemmer, der vælges direkte af repræsentantskabet.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Forenet Kredit. Det vil sige, at bestyrelsen lægger foreningens strategi og sætter rammerne op for den daglige ledelse. Det er også bestyrelsen, som styrer foreningens investeringer.

En af bestyrelsens vigtige opgaver er at ansætte direktionen i Forenet Kredit, som varetager den daglige ledelse.

Læs om bestyrelsens sammensætning og kompetencer her.

Bestyrelsen i Forenet Kredit vælges for 2 år.

På det ordinære repræsentantskabsmøde i marts 2021 var alle bestyrelsesmedlemmer på valg. På repræsentantskabsmødet blev der valgt 8 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer fik en 1-årig valgperiode, og 4 medlemmer en 2-årig valgperiode. De valgte bestyrelsesmedlemmer fordelte de 1-årige og 2-årige valgperioder mellem sig. Denne fordeling skete kun ved bestyrelsesvalget i 2021 på grund af nye regler for bestyrelsessammensætning.

Se bestyrelsens sammensætning herunder.