Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Forenet Kredit består af 12 medlemmer. Otte medlemmer vælges direkte af repræsentantskabet, og fire vælges af og blandt medarbejderne i Nykredit-koncernen.