Bestyrelse og direktion

FacebookTwitterLinkedInEmail

Det er repræsentantskabet, der vælger medlemmerne til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen består af 12 medlemmer: Otte valgt af repræsentantskabet og fire af medarbejderne i Nykredit-koncernen.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Dog er de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for perioden 2016-2020.

I bestyrelsen skal sidde mindst ét obligationsejervalgt repræsentantskabsmedlem, samt ét medlem fra hver af de medlemsvalgte valggrupper i repræsentantskabet.

Det vil sige ét medlem fra henholdsvis valggruppen Privat og valggruppen Erhverv.  Se bestyrelsens sammensætning herunder.

Direktion

En af bestyrelsens opgaver er at ansætte direktionen i Forenet Kredit. Den består af Louise Mogensen, som er direktør i Forenet Kredit.

Bestyrelsen og direktionen udgør tilsammen ledelsen i Forenet Kredit. Mens bestyrelsen står for den overordnede strategiske ledelsesretning, står direktionen for den daglige ledelse.

Meld dig til

Hold dig opdateret med hvad der sker i Forenet Kredit og få tilbud om arrangementer og viden om bl.a. dansk realkredit.

Foreningens bestyrelse

Se, hvem der sidder i Forenet Kredits bestyrelse.

Formand: Nina Smith
Næstformand: Michael Demsitz

Bettina Egerland

Adm. direktør i Conscius A/S

Valgår 2017-2021

Nordjylland ErhvervBestyrelsesmedlem

Inge Sand

Seniorerhvervsrådgiver i Nykredit

Valgår 2016-2020

MedarbejderBestyrelsesmedlem

Jens Otto Størup

Direktør i Motorstyrelsen

Valgår 2017-2021

Nordjylland PrivatBestyrelsesmedlem

Leif Vinter

Seniorsikkerhedskonsulent

Valgår 2016-2020

MedarbejderBestyrelsesmedlem

Michael Demsitz

Næstformand Forenet Kredit & Adm. direktør Boligkontoret Danmark

Valgår 2018-2022

København og Nordsjælland ErhvervBestyrelsesmedlem

Michael Kaas-Andersen

Direktør på ZBC (Zealand Business College)

Valgår 2016-2020

Sjælland og Bornholm ErhvervBestyrelsesmedlem

Nina Smith

Formand Forenet Kredit & Professor ved Økonomi, Aarhus Universitet

Valgår 2015-2019

Østjylland ErhvervBestyrelsesmedlem

Olav Bredgaard Brusen

Næstformand i NYKREDS

Valgår 2016-2020

MedarbejderBestyrelsesmedlem

Per W. Hallgren

Adm. direktør Jeudan A/S

Valgår 2018-2022

ObligationsejerBestyrelsesmedlem

Pernille Brøndsted Hirshals

Kundeambassadør i Nykredit

Valgår 2016-2020

MedarbejderBestyrelsesmedlem

Preben Sunke

Koncernøkonomidirektør

Valgår 2015-2019

Østjylland ErhvervBestyrelsesmedlem

Vibeke Krag

Bestyrelsesmedlem, fhv. koncerndirektør i Codan A/S

Valgår 2016-2020

ObligationsejerBestyrelsesmedlem

Foreningens direktion

Mød foreningens direktør Louise Mogensen.

Louise Mogensen

Direktør

Valgår

Direktør