Per W. Hallgren

Adm. direktør Jeudan A/S

Info

Per W. Hallgren

Adm. direktør Jeudan A/S

  • Valgår: 2018-2022
  • Valggruppe: Obligationsejer Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør
Født den 8. juli 1962
Indtrådt i bestyrelsen den 18. marts 2015
Adm. direktør i Jeudan A/S

Bestyrelsesformand i:

CEPOS
CEJ Ejendomsadministration A/S
CEJ Aarhus A/S
Jeudan I A/S
Jeudan II A/S
Jeudan III A/S
Jeudan IV A/S
Jeudan V A/S
Jeudan VI A/S
Jeudan VII A/S
Jeudan VIII A/S
Jeudan IX ApS
Jeudan X ApS
Jeudan XI ApS
Jeudan Servicepartner A/S

Bestyrelsesmedlem i:
Ejendomsforeningen Danmark

Nykredit A/S

Nykredit Realkredit A/S

 

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Dansk realkredit er et unikt og solidt system til finansiering af fast ejendom i Danmark, og Nykredit indtager, som markedsleder, en særlig betydningsfuld rolle i dette system.

Min ambition er, at medvirke til at bevare realkreditsystemet som en effektiv og billig finansieringsform og medvirke til, at Nykredit fastholder sin position som en solid og konkurrencedygtig rentabel virksomhed i dette unikke system.

Yderligere at medvirke til at styrke Forenet Kredits profil som en professionel majoritetsaktionær i Nykredit Holding og styrke foreningens rolle som bindeled mellem virksomheden og kunderne.

 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Den finansielle sektor er i disse år under hastig forandring, bl.a. i struktur og regulering. Forandringer, der kan påvirke danskernes muligheder for adgang til finansiering af fast ejendom på attraktive vilkår.

Udviklingen stiller betydelige krav til repræsentantskabets deltagelse i denne forandringsproces, dels som repræsentant for ca. 40% af alle låntagere i Danmark og dels som majoritetsaktionær i et forsat solidt og konkurrencedygtigt Nykredit.

Repræsentantskabet bør vælges således, at repræsentantskabet også kan sikre valg af bestyrelsesmedlemmer med rette kompetencer.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail