Per W. Hallgren

Adm. direktør i Jeudan A/S, HD finansiering og kreditvæsen

Info

Per W. Hallgren


Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør i Jeudan A/S, HD finansiering og kreditvæsen

 • Valgår: 2018-2022
 • Valggruppe: Obligationsejer
 • Født den 8. juli 1962
 • Indtrådt i bestyrelsen den 18. marts 2015
 • Adm. direktør i Jeudan A/S

Bestyrelsesformand i:

 • CEJ Ejendomsadministration A/S
 • CEJ Aarhus A/S
 • Center for politiske studier CEPOS
 • Jeudan I A/S
 • Jeudan II A/S
 • Jeudan III A/S
 • Jeudan IV A/S
 • Jeudan V A/S
 • Jeudan VI A/S
 • Jeudan VII A/S
 • Jeudan VIII A/S
 • Jeudan IX ApS
 • Jeudan X ApS
 • Jeudan Projekt & Service A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredit A/S
 • Nykredit Realkredit A/S
 • EjendomDanmark
 • Erik Fjeldsøe Fonden
 • Foreningen Ofelia Plads

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Dansk realkredit er, med sin mere end 150-årige historie, både i et nationalt og i et globalt perspektiv en unik og billig finansieringsform til alle typer fast ejendom, og samtidig en potentiel investeringsmulighed for de institutioner, virksomheder og private personer, som ønsker at investere i obligationer.

Dansk realkredit har i vanskelige, samfundsøkonomiske perioder dokumenteret sin robuste struktur.

Forenet Kredit og Nykredit-koncernen har en betydningsfuld rolle i dette system.

Med min næsten 40-årige erhvervserfaring skal mit medlemskab af repræsentantskabet og bestyrelsen i Forenet Kredit samt bestyrelsen i Nykredit/Nykredit Realkredit bidrage til at bevare realkreditsystemet som en effektiv og billig finansieringsform, og bidrage til at Nykredit fastholder sin position som en ordentlig, solid, rentabel og konkurrencedygtig virksomhed.

Yderligere ønsker jeg at bidrage til at styrke Forenet Kredits profil som en professionel og troværdig majoritetsaktionær i Nykredit A/S og styrke foreningens rolle som bindeled mellem virksomheden og kunderne.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Den finansielle sektor er i disse år under forandring og udsættes for tiltagende myndighedsregulering. Forandringer der kan påvirke og begrænse danskernes muligheder for adgang til realkreditfinansiering af fast ejendom på trygge og attraktive vilkår.

Udviklingen stiller betydelige krav til repræsentantskabets konstruktive deltagelse i denne forandringsproces, dels som repræsentant for ca. 40% af alle realkreditlåntagere i Danmark, dels som majoritetsaktionær i et fortsat solidt og konkurrencedygtigt Nykredit.

Repræsentantskabet bør derfor vælges således at det består af medlemmer med nødvendige kompetencer til at imødegå disse forandringer. Repræsentantskabet bør også bestå af medlemmer, der har kompetencen til at blive valgt til bestyrelserne i både Forenet Kredit og i Nykredit-koncernen.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail