Kontakt os

I sekretariatet er vi otte medarbejdere, der blandt andet arbejder med at optimere betjeningen af foreningens bestyrelse og repræsentantskab og på at skabe en forening til gavn for kunderne. Sekretariatet blev oprettet ved udgangen af 2015 og flyttede i 2016 ind i Toldkammeret på Kalvebod Brygge i København.

Forenet Kredit

Sekretariatet
Toldkammeret
Kalvebod Brygge 1
1780 København V

Telefon : +45 44 55 55 10
E-mail kontakt@forenetkredit.dk

CVR: 74252028

Direktionen

En af bestyrelsens opgaver er at ansætte direktionen i Forenet Kredit.
Den består af Louise Mogensen, som er direktør i Forenet Kredit.

Bestyrelsen og direktionen udgør tilsammen ledelsen i Forenet Kredit. Mens bestyrelsen står for den overordnede strategiske ledelsesretning, står direktionen for den daglige ledelse.

Mød sekretariatet

<a href="https://forenetkredit.dk/om-os/direktionen/louise-caroline-mogensen/">Louise Mogensen</a>

Louise Mogensen

Direktør

Louise står i spidsen for at udvikle foreningens demokrati og fællesskab. Hun har fokus på at forbedre medlemskommunikationen og arbejder for at skabe et kompetent og aktivt ejerskab af Nykredit-koncernen.

Telefon: +45 44 55 53 80
E-mail: lcm@forenetkredit.dk

Anders Søndergaard

Anders Søndergaard

Projekt- og it-chef

Anders er foreningens projektleder og IT-ansvarlige. Anders er især stærk i digitale strategier og håndtering af komplekse projekter.

Telefon : +45 44 55 30 62
E-mail: asnd@forenetkredit.dk

Annette Hoffmeister

Annette Hoffmeister

Chefsekretær

Annette har ansvaret for størstedelen af foreningens administrative opgaver. Hun udsender mødemateriale og bidrager til opbygning af systemer, som udbygger kommunikationen.

Telefon : +45 44 55 53 80
E-mail: hoff@forenetkredit.dk

Karen Lund  Wammen

Karen Lund Wammen

Udviklingschef

Karen sikrer et vedholdende fokus på medlemmerne i foreningens udvikling og faglige arbejde. Hun er ansvarlig for at forøge værdien af medlemskabet og for at udvikle kommunikationen og brande foreningen med netop dem for øje.

Telefon : +45 44 55 54 87
E-mail: klw@forenetkredit.dk

Louise Villumsen

Louise Villumsen

Chefjurist

Louise er juridisk rådgiver for foreningens arbejdsgrupper, bestyrelse og repræsentantskab. Hun sikrer, at foreningen opfylder vedtægter og andre lovkrav, og at medlemmerne kan udøve deres demokratiske ret til at deltage i valg.

Telefon : +45 44 55 54 97
E-mail: lovi@forenetkredit.dk

Mathias Bencke Fremmen

Mathias Bencke Fremmen

Pressechef

Mathias er ansvarlig for foreningens pressestrategi og kommunikation til omverdenen. Han håndterer pressehenvendelser, laver materiale til repræsentantskabsvalg og udvikler foreningens digitale platforme.

Telefon : +45 44 55 53 82
E-mail: mabf@forenetkredit.dk

Ole Lund

Ole Lund

Sekretariatschef

Ole er daglig leder af sekretariatet og ansvarlig for positionering af foreningen. Han driver større strategiske projekter som udvikling af en klar profil og identitet og branding af foreningen.

Telefon: +45 44 55 54 80
E-mail: ol@forenetkredit.dk

Tore Bang Heerup

Tore Bang Heerup

Organisationskonsulent

Tore er specialist inden for foreningsudvikling og forandringsledelse. Han beskæftiger sig bl.a. med foreningens valg, og så sætter han en ære i at skabe en god dialog med medlemmerne.

Telefon : +45 44 55 53 81
E-mail: torh@forenetkredit.dk