Klimaværktøj og ny uddannelse klæder danske landmænd på til den grønne omstilling

Med støtte fra Forenet Kredit har de danske landmænd fået adgang til et nyt digitalt redskab, ESGreen Tool, som skal gøre dansk landbrug mere klimavenligt. Samtidig har hundredvis af landmænd og landbrugsstuderende været på skolebænken og fået ny viden om, hvordan det enkelte landbrug kan være med til at begrænse klimaforandringerne. SEGES Innovation står bag projektet.

Det grønne landbrug

Dansk landbrug har sat sig ambitiøse klimamål, og samfundet stiller krav til den grønne omstilling af landbrug og fødevareproduktion. Vi har brug for et grønt landbrug også i Danmark. Og vi har brug for, at det samlede landbrug tager del i omstillingen. Derfor er Forenet Kredit gået sammen med SEGES Innovation og Nykredit om at udrulle et nyt digitalt værktøj og klimauddannelse til alle landmænd i Danmark, som kan hjælpe med at nå de ambitiøse mål.

ESGreenTool – et unikt værktøj

Det digitale værktøj ESGreen Tool tager udgangspunkt i data for den enkelte bedrift og kan simulere, hvordan forandringer i bedriftens produktionsforhold påvirker klimaaftrykket. Det giver landmanden mulighed for at få konkrete tal på, hvordan eventuelle ændringer i for eksempel fodring, gødningshåndtering eller ny teknologi vil påvirke bedriftens klimaaftryk. Værktøjet kan altså hjælpe landmanden med at lægge en konkret og holdbar plan for at nedbringe bedriftens klimaaftryk. På sigt vil ESGreen Tool også kunne opgøre den enkelte bedrifts klimaaftryk på produktniveau.

ESGreen Tool udbydes af SEGES Innovation.

Landmænd på klimaskolebænken

Som en del af projektet har landmænd og landbrugsstuderende i hele landet gennem fysiske og digitale undervisningsforløb gratis kunne øge deres viden om hvordan klimaforandringerne påvirker samfund og landbrug, hvordan landbruget kan bidrage til at bremse forandringerne og hvordan ESGreen Tool kan være en hjælp i processen. Hundredvis af landmænd og landbrugsstuderende benyttede muligheden for at styrke deres klimakompetencer, så de nu er bedre rustet til at tage del i løsningen på klimaudfordringerne.

Klimauddannelserne blev organiseret af SEGES Innovation i samarbejde med bl.a. Nykredit og Tænketanken Frej.