Valgbarhed

Hvem kan stille op som kandidat?

For at stille op som kandidat til Forenet Kredits repræsentantskab, skal du opfylde stemmeretsbetingelserne. Det gør du, hvis du den sidste bankdag i året forud for valget har et af følgende engagementer:

  • Et realkreditlån i Totalkredit eller Nykredit realkredit, og/eller
  • Er kunde i Nykredit Bank med et engagement på min. 50.000 kr.

Du kan stille op til repræsentantskabet i det område, hvor du eller virksomheden du repræsenterer bor eller i det område, hvor den belånte ejendom ligger. Du bestemmer selv om du vil stille op i kategorien Privat eller Erhverv – uanset hvilken type engagement du har, og om du stiller op på vegne af en virksomhed eller ej. Som obligationsejer kan du stille op til foreningens valg blandt obligationsejere.

Foruden stemmeretsbetingelserne skal du opfylde følgende krav:

  • Du må ikke være i restance til Nykredit-koncernen med mere end 3 måneder
  • Du må ikke være fyldt 70 år inden 1. januar i valgåret
  • Du må ikke være opstillet til flere valg samtidig

De nærmere betingelser for valgbarhed kan læses i foreningens vedtægter og valgregulativ.

Forud for valgets udskrivelse inviterer Forenet Kredit til informationsmøder, hvor du kan høre mere om det at stille op som kandidat. Hold øje med hjemmesiden og foreningens facebook for mere information.

FacebookLinkedInCopy Link