Grøn Boligrotation i landdistrikterne

Der er for langt mellem seniorvenlige boliger i landdistrikterne, og det får flere seniorer til at blive boende i store huse, som med tiden bliver for vedligeholdelseskrævende. Ikke af lyst. Men af nød.

Konsekvensen er, at husene risikerer at forfalde og blive usælgelige. Og det sætter en stopper for boligrotationen i landdistrikterne, fordi udbuddet af attraktive familiehuse til unge og børnefamilier bliver mindre, hvilket begrænser dem i at flytte til landsbyerne.

Samtidig står man i landdistrikterne overfor en presserende udfordring med en stor boligmasse, der har dårlig eller ingen energimærkning overhovedet. En udfordring, der snart vil blive sat på spidsen af nye krav fra EU om, at boliger fremover skal være grønnere og forbruge langt mindre energi end i dag.

For at vende udviklingen har Landdistrikternes Fællesråd og Forenet Kredit sammen med borgerne i de tre pilotbyer Givskud i Vejle Kommune, Asaa i Brønderslev Kommune og Ejby i Lejre Kommune gennem projektsamarbejdet ”Grøn Boligrotation i Landdistrikterne” udarbejdet en række konkrete anbefalinger og landsbyguides til, hvordan centrale aktører, herunder investorer, pengeinstitutter, kommuner og ikke mindst landsbyerne selv, sammen kan sætte skub i energirenoveringen af boliger i landdistrikterne og sideløbende kickstarte en boligrotation. Du finder alle publikationerne her på siden.

Anbefalinger til centrale aktører

Denne publikation er primært målrettet kommunerne og de centrale interessenter – KL, BL, Finans Danmark, bygge- og energisektoren, fonde og puljebestyrere – og er et af resultaterne af projektet. Landspolitisk kan publikationen forhåbentlig også inspirere til bedre rammevilkår. Med udgangspunkt i den viden og erfaring, som vi har opsamlet i de tre landsbyer Asaa, Ejby og Givskud, desk research og talrige ekspert-interviews, peger vi på syv anbefalinger og herunder udviklingsmuligheder. Dertil er der behov for flere eksempler på succesfuld boligrotation fremadrettet, som kan inspirere og guide andre landsbyer.

Vejledning til landsbyer og kommuner

Denne vejledning skal ses som et værktøj og inspiration for landsbyer og kommuner, der ønsker at skabe grøn boligrotation. Vejledningen bygger bl.a. på erfaringer fra projektets tre udvalgte landsbyer: Asaa, Ejby og Givskud. Den indeholder dels en beskrivelse af de oplevede udfordringer, og efterfølgende inspiration og vejledning til, hvordan man kan gribe processen an i praksis ude i landsbyerne.

Med beboerne for bordenden har Asaa fundet en vej til nye boliger

Der bor godt 1.000 indbyggere i Asaa (Brønderslev Kommune). Projektet Grøn Boligrotation har ført dialoger med den del, der er 50+. 72% af dem forestiller sig at flytte inden for 5-10 år, og 93% ønsker at blive boende i Asaa. Det er markant og den store drivkraft der gør, borgerne nu selv er gået i gang med at sætte gang i udviklingen af seniorvenlige rækkehuse med fokus på fællesskab.

Lokale borgere og investorer skaber dialog på tværs i Ejby

Landsbyen Ejby (Lejre Kommune) med knap 2.000 indbyggere oplever en stor efterspørgsel efter lejeboliger. Projektet har åbnet dialogen på tværs af de forskellige aktører: Borgere, boligselskab, Lejre Kommune samt lokale investorer og grundejere. Og de lokale borgere og grundejere arbejder videre med at få det til at lykkes.

Givskud skaber partnerskab med private og almene udviklere

Med borgerengagement og partnerskab har Givskud, en landsby på godt 600 indbyggere, pustet nyt liv i boligudviklingen. På nuværende tidspunkt er der bygget syv private rækkehuse, og der er fem nye under opførelse. Og i foråret 2024 går byggeriet af 14 almenboliger i gang.