Renovér eller riv ned? Fire anbefalinger til en mindre klimabelastende boligkultur

I Danmark river vi i gennemsnit 1.100 enfamiliehuse ned hvert år.

Det svarer til, at tre boliger jævnes med jorden om dagen. Og ofte opføres et nybygget hus, hvor det gamle stod. Det koster klimaet dyrt. FN’s klimapanel peger derfor på renovering af bygninger som et vigtigt greb til at nedbringe byggeriets klimaaftryk.

Som foreningen bag Nykredit og Totalkredit, der er den største udlåner til boligejere i Danmark, har Forenet Kredit finansieret projektet “IGENBO – riv ned og byg nyt eller bevar enfamiliehuset”, for at generere viden om, hvordan husejere landet over kan motiveres til at renovere deres bolig frem for at rive ned og bygge nyt.

Projektet er udarbejdet af BUILD – Aalborg Universitet, konsulentvirksomheden Responsible Assets og Teknologisk Institut.

Projektgruppen har afdækket de overvejelser og barrierer, danske husejere oplever i forhold til at bygge nyt eller renovere. Det har givet indsigt om, hvad der talte for og imod en renovering, og ikke mindst hvilken rådgivning de modtog undervejs, som er samlet i fire anbefalinger til, hvordan flere enfamiliehuse kan reddes fra nedrivning.


Projektets fire anbefalinger: 

  • Politisk: Kommuner bør i højere grad sætte fokus på bevaring af enfamiliehuset i bl.a. lokalplaner og i dialogen med kommunens borgere. Men også lovgivning, der lægger afgifter på nybyggeri og affald eller indfører kulturfremmende principper som ”forklar eller bevar”, vurderes som en effektiv måde at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt.
  • Kulturelt. Der bør iværksættes offentlige kampagner i mainstreammedier, så̊ boligkøbere og markedsaktører omkring dem får øjnene op for renovering som attraktivt frem for nybyg.
  • Kompetence: Boligkøbere bør kunne tilgå̊ uvildig viden om fordele og ulemper ved henholdsvis renovering, nedrivning og nybyggeri. Og ved indsatser der gør boligkøbere mere fortrolige med reparation af eget hus.
  • Markedstilbud: Håndværkere bør i højere grad markedsføre renovering af (alle typer) enfamiliehuse – herunder pakkeløsninger til boligkøberen. Ejendomsmæglere bør vise, hvordan et hus ser ud i renoveret stand, og anskueliggøre for boligkøberen, hvad renovering betyder for CO2-aftryk, ressourcer og økonomi. Banker bør anspore til renovering gennem långivning og rådgivning om, hvad renovering betyder for både CO2-aftryk, ressourcer og økonomi. Politiske tiltag til at bevare flere enfamiliehuse er den indsats, der virker hurtigst og som har den største afsmittende effekt – er projektets overordnede konklusion.

Projektets gode nyhed er, at boligkøbere med stor sandsynlighed kan udfordres og påvirkes til at renovere frem for at rive og bygge nyt. Det kræver dog, at der trækkes i samme retning både på politisk, kulturelt, kompetencemæssigt plan og gennem nye og flere markedstilbud, fx lettere tilgængelige håndværker- og rådgiverydelser samt låne- og forsikringsmuligheder.