Niels Nordgaard

Gårdejer

Info

Niels Nordgaard


Gårdejer
4300 Holbæk

  • Email: nna@mail.tele.dk
  • Valgår: 2020-2024
  • Valgområde: Sjælland og Bornholm
  • Valggruppe: Erhverv

Hvorfor stiller ud op til repræsentantskabet?

Som medlem af repræsentantskabet vil jeg arbejde for, at kunde- og samfundsansvar har topprioritet. Det skal udmøntes på en sådan måde, at den politiske og finansielle tillid til koncernens aktiviteter aldrig må kunne anfægtes.

Som foreningsejet virksomhed påhviler det også repræsentantskabet at vælge en handledygtig og kompetent bestyrelse, som kan leve op til de meget store krav, der med rette stilles til ledelsen af en stor finansiel virksomhed, der har et betydeligt samfundsansvar.

Hvad er dine mærkesager?

Erhverv og boliger skal i hele landet kunne opnå den bedst mulige belåning til lave omkostninger.

Overskuddet i Forenet Kredit skal også fremadrettet komme kunderne til gode i form af rabatordninger for alle kundegrupper i Nykredit og Totalkredit.

Uden at svække tilliden til danske obligationer skal realkreditten løbende tilpasse sig låntagernes behov og samfundets krav til bæredygtige finansielle løsninger.

National og international lovgivning, som begrænser mulighederne for at videreføre og udvikle det danske realkreditsystem, skal undgås.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Jeg vil arbejde for, at der fastsættes ambitiøse mål for kundetilfredshed, effektivitet og markedsposition inden for koncernens hovedaktiviteter. Efter min opfattelse skal repræsentantskabet i samarbejde med bestyrelsen og ledelsen i Nykredit løbende følge op på de opnåede resultater.

Boliger og erhverv skal også i dit område kunne opnå den bedst mulige belåning til lave omkostninger

Lidt om mig

Jeg har som gårdejer med planteavl syd for Holbæk en stærk interesse for landbrugets udviklingsmuligheder og finansieringen heraf. Jeg har en videregående uddannelse i økonomi med speciale i landbrugets finansieringsforhold, og jeg har været ansat som økonom i landbrugsministeriet, landbrugsattaché ved OECD i Paris samt efterfølgende haft et ledelsesmæssigt ansvar for henholdsvis landbrugs- og internationale spørgsmål i sukkerindustrien.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail