Per Juulsen

Direktør for Kollegiekontoret i Aarhus, uddannet geograf fra Aarhus Universitet

Info

Per Juulsen


Direktør for Kollegiekontoret i Aarhus, uddannet geograf fra Aarhus Universitet

Per Juulsen

Lidt om mig:

Direktør for Kollegiekontoret i Aarhus

  • 2005 –      : Kollegiekontoret i Aarhus, direktør
  • 1989-2005: Aarhus Kommune, tilsynet med støttet byggeri
  • 2006-       : Byggeskadefonden, bestyrelsesmedlem
  • 2006-       : NSBO (NordiskStudieBoligOrganisation), styrelsesmedlem
  • 2008-       : Nykredits almene kontaktudvalg, medlem
  • 1986: Cand scient (geografi), Aarhus Universitet

Repræsentant siden 2011 (valgområde V erhverv)

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Det almene byggeri er en offentligt støttet og stærkt reguleret sektor, som hovedsageligt finansieres af realkredit. Muligheden for at få indblik og en smule indflydelse i realkredittens sidste forening er en gave. Sammenkoblingen af markedsvilkår og kompleks regulering er et oprindeligt vilkår for alment byggeri og bliver det nu i stigende grad for realkredit.

Hvordan manøvrerer virksomheden i dette farvand til gavn for både samfundet og ejerne/kunderne? Det lærer man bedst i en kundeejet, foreningsstyret organisation.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet skal have deltagelse fra alle større kundegrupper, så beslutninger sker efter afvejning af hensyn og interesser, og debatter bliver bredt funderet. Bestyrelsen skal stå til ansvar for nogen, og et bredt og kvalificeret repræsentantskab, som afspejler kunderne, er den bedste garant for, at bestyrelsen tænker sig grundigt om.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail