Valg 2020

Sophus Vørsing

Valgområde: Sjælland og Bornholm

Info

Sophus Vørsing

Formand

Har du spørgsmål til Sophus?

Send en mail

kandidat-erhverv

Uddannelse

Gymnasial uddannet og diverse IT- og branchekurser.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Som formand for Sydkystens Boligselskab i Greve og næstformand i KAB er det vigtigt at den almene sektor søger indflydelse og aktivt deltager i de fora som vi er en naturlig del af.

Hvad er dine mærkesager?

Den danske realkredit model er unik og samtidig er den finansielle sektor i Danmark inde i en periode med store omstillinger og konsolideringer. Det er efter min mening vigtigt at holde fast i de foreningsstrukturer som er et særkende for landet og hvor medlemmer, demokratisk organisering og deltagelse er en vigtig del.

Det er vigtigt at der er en fornuftig balance mellem indtægter og omkostninger så den langsigtede strategiske udvikling af både Forenet Kredit og Nykredit/Totalkredit kan fortsætte. Er der overskud skal det retur til medejerne/låntagerne/kunderne.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Der er allerede sket en masse efter den store medieomtale af de forhøjede bidragssatser og den mulige børsnotering men det ser ud til at der fortsat skal arbejdes med at få et mere levende og aktivt medlemsdemokrati.

Forenet kredit skal, som den sidste medlemsejede kreditforening, varetage alle medejeres interesser og der skal være tillid til Foreningen og produkterne. Samfundsansvaret er vigtigt; når det går godt for foreningen går det godt for Danmark.

Lidt om mig

Jeg er 55 år og bor alment i Greve. Her bor jeg sammen med min hustru Ly og mit yngste barn Caroline. Siden jeg var først i tyverne har jeg vedholdende lagt en del af min fritid i frivilligt- og NGO arbejde. I mit civile hverv er jeg IT-chef i Møbeltransport Danmark A/S det tager sig af alle aspekter af flytning i både ind- og udland. Jeg har været formand for KAB-fællesskabets taskforce, der har arbejdet med repræsentation og god governance. Her er et uddrag af tillidshverv:

  • Formand for Sydkystens Boligselskab
  • Medlem afdelingsbestyrelsen, Bøgehegnet I
  • Næstformand for KAB’s bestyrelse (indvalgt siden1998)
  • Bestyrelsesmedlem i Confirm A/S
  • Næstformand for Dansk Vietnamesisk Forening
  • Bestyrelsesmedlem i Greve Fjernvarme

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail