Andreas Munch Møller

1. viceborgmester (Odense), cand.scient.pol., MA European Studies

Info

Andreas Munch Møller


1. viceborgmester (Odense), cand.scient.pol., MA European Studies

 • Valgår: 2021 - 2025
 • Valgområde: Fyn
 • Valggruppe: Privat

Uddannelse

 • Creating Public Value – Harvard University, 2020
 • Cand.scient.pol., Syddansk Universitet 2014
 • Russia and the former Soviet Union, Oxford University 2013
 • Master studier ved Metropolitan University Prag, 2011
 • Master i Europæiske Studier, LUISS Guido Carli, Rom, 2010

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For at være med til at skabe en forskel for alle os medejere her på Fyn og Øerne. Forenet Kredit ejer 79 % af Nykredit, som er den sidste store danske finansielle foreningskontrollerede virksomhed. Foreningsejerskabet er derfor meget vigtigt at passer på. Forenet Kredits absolut vigtigste opgave er i denne sammenhæng at sikre, at den unikke danske realkreditmodel kan består og udvikles, så det også i fremtiden er muligt for vores børn og børnebørn at få billige og sikre danske boliglån.

Kort sagt; Jeg genopstiller til repræsentantskabet i Forenet Kredit, fordi jeg ønsker at kæmpe for de fynske boligejere, som altid ved at jeg er til at få fat på og engageret i det lokale liv, samt at forsætte det stærke samarbejde som har præget de seneste 4 år i repræsentantskabet

Hvad er dine mærkesager?

Det er meget vigtigt, at Nykredit-koncernen finder den rette ligevægt mellem konkurrencedygtighed overfor os kunder og boligejere – og på den anden side opnår en finansiel slagkraft for at kunne agerer i fremtiden. Helt konkret ønsker jeg at arbejde for:

 • Forenet Kredit forbliver majoritetsaktionær i Nykredit-koncernen. Dette for at sikre kunder og boligejere de bedst mulige betingelser gennem de to realkreditinstitutter; Nykredit og Totalkredit og for at sikrer Fyn og Øerne realkredit til lave renter og omkostninger.
 • At vi sikrer aktive lokale talerør, der er i kontakt med folk derude, og kan skabe energi og resultater til bl.a. at være med til at kunne få lån til huse alle steder på Fyn og Øerne. En af de ting jeg er stolt af er at Totalkredit udlån er steget i 97 ud af 98 kommuner i de sidste mange år. Det vil jeg blive ved med at kæmpe for.
 • Forenet Kredit skal forsætte med at have ”Danmarks bedste repræsentantskab” med fokus på ordentlighed, samarbejde og understøtte Nykredit i at være den ansvarlige bank i finansverdenen. Forenet Kredit skal også som ejer af Danmarks største udlåner, arbejde fremadrettet med at understøtte klimatiltag herunder erhvervslivets omstilling til bæredygtig produktion samt grønne bolig energi-tiltag.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Det er vigtigt at arbejde for en positiv fortælling – fortællingen om at den foreningsejet Forenet Kredit spiller en stor og markant rolle for danskernes daglige økonomi, boligfinansiering og opsparing. Flere skal have kendskab til Forenet Kredit samt være med til at engagere sig konstruktivt i medlemsdemokratiet.

Forenet Kredit skal blive ved med at tage aktiv del i samfundsudviklingen, det gælder både indsatser med den grønne omstilling som eksempelvis klimavenlige tilskud eller at udfylde rollen som en central økonomisk spiller i det finansielle og politiske liv. Forenet Kredit og Nykredit skal være ledende i Finansverdenen med opgaven med at få genoprettet tilliden og drive samfundet fremad, og vi er allerede godt i gang.

lidt om mig

Gift med Ida og far til tre små børn. Foreningsmand og lokal ildsjæl med flere gode projekter, kampe og resultater bag sig.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail