Lars Henrik Brixen Hejlesen

Direktør

Info

Lars Henrik Brixen Hejlesen


Direktør

  • Valgår: 2021-2025
  • Valgområde: Nordjylland
  • Valggruppe: Privat
Lars Henrik Brixen Hejlesen

Uddannelse

Civiløkonom, HD (A), MBA

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Forenet Kredit ejer 79% af Nykredit, som er den sidste store danske finansielle foreningskontrollerede virksomhed. Foreningsejerskabet er meget vigtigt at værne om.

Forenet Kredits vigtigste opgave er at sikre, at den unikke danske realkreditmodel kan overleve og udvikles, så det også i fremtiden er muligt for vores børn og børnebørn at få billige danske boliglån.

Realkreditmodellen er en meget robust model – ingen realkreditvirksomheder er nogensinde gået konkurs. Det er også en solidarisk model, som bl.a. betyder at unge mennesker i en tidlig alder kan få egen bolig. Og har man først fået et realkreditlån, kan det ikke opsiges af realkreditselskabet, såfremt man altså betaler sine ydelser. Sådan er det ikke med banklån. Hvis Nykredit ikke var der som foreningskontrolleret virksomhed, ville der næppe i fremtiden være realkredit i Danmark, som vi kender det.

Jeg genopstiller til repræsentantskabet i Forenet Kredit, fordi jeg ønsker at fastholde selskaberne i Nykredit-koncernen (Nykredit Realkredit, Nykredit Bank og Totalkredit) som stærke finansielle selskaber til gavn for boligejere og med en stærk regional forankring i Nordjylland – gennem Nykredit, men ikke mindst gennem partnerbankerne i Totalkredit-samarbejdet. Herunder min egen og regionens største bank; Spar Nord Bank.

Hvad er dine mærkesager?

Det er vigtigt, at Nykredit-koncernen finder den rette balance mellem konkurrencedygtighed overfor kunder og boligejere – og på den anden side opnår en finansiel styrke til at kunne honorere de skærpede soliditetskrav i finansmarkedet og dermed kan leve op til sit ansvar som samfundsunderstøttende finansinstitution (SIFI).

Helt konkret ønsker jeg at arbejde for:

  • Forenet Kredit forbliver majoritetsaktionær i Nykredit-koncernen – for at sikre kunder og boligejere de bedst mulige vilkår gennem de to realkreditinstitutter; Nykredit og Totalkredit.
  • Forenet Kredit skal direkte stimulere Nykredit-koncernens selskaber til stadighed at yde
    finansiering af boliger og ejendomme i HELE Danmark. Også i de områder nogen betegner som ”udkant”. Dermed skal samarbejdet med partnerbankerne i Totalkredit-samarbejdet udvides.
  • Forenet Kredit skal som ejer af Danmarks største udlåner understøtte klimatiltag og erhvervslivets omstilling til bæredygtig produktion samt grøn boligenergi.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Mange flere danskere skal have øjnene op for, hvor vigtig Forenet Kredit er for deres daglige økonomi, boligfinansiering og ikke mindst opsparing. Flere skal engagere sig i medlemsdemokratiet. Forenet Kredit skal tage aktiv del i samfundsudviklingen, om det er omstilling til klimavenlig opvarmning og produktion eller om det gælder en økonomisk genstart oven på f.eks. COVID19-krisen.

Citat

”Forenet Kredit er garanten for at dansk realkredit bevares”

”Forenet Kredit skal drive Nykredit-koncernen med et normalt afkast, men hvor overskuddet går tilbage til kunderne – og ikke til aktionærer”

 

Lidt om mig

Jeg er 46 år og har boet i Aalborg gennem mere end 20 år. I oktober 2020 flyttede min kæreste Hanna og jeg imidlertid til Gøteborg, hvor Hanna arbejder som kæbekirurg. Jeg er dog fortsat dybt engageret i det nordjyske med udlejning af boliger og erhvervslokaler i hhv. Skagen og Aalborg. Endvidere har vi en ferielejlighed i Skagen vi benytter så ofte det er muligt. Til dagligt er jeg Salgs-og Servicedirektør hos MAN Energy Solutions i Frederikshavn.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail