Rikke Stampe Skov

Adm. direktør for Impero A/S

Info

Rikke Stampe Skov


Adm. direktør for Impero A/S
2820 Gentofte

  • Email: rikkestampe@yahoo.com
  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: København og Nordsjælland
  • Valggruppe: Privat
  • Følg mig på:

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker på samme tid at værne om en unik, dansk realkreditmodel, der historisk har vist sig bæredygtig – også igennem krisetider. Senest i finanskrisen, hvor realkreditinstitutter i modsætning til pengeinstitutter øgede deres udlån, og dermed var med til at holde hånden under dansk økonomi. Jeg søger indflydelse, og vil gerne bidrage til den fortsatte udvikling af et stærkt og bæredygtigt Danmark. I den sammenhæng er realkreditten og ikke mindst Nykredit-koncernen, som markedsleder på realkreditområdet, en vigtig spiller.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg arbejder for at bevare og udvikle den danske realkreditmodel, der sikrer alle kunder attraktive lån med lav risiko i hele Danmark.
Kan vi samtidig gøre tilbuddene nemmere at forstå for kunderne, er vi nået langt.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At sikre balance mellem på den ene side et tilstrækkeligt finansielt beredskab til at imødekomme de stigende krav fra danske og europæiske myndigheder og markeder og på den anden side en kontinuerlig udvikling af attraktive og gennemskuelige tilbud til kunderne uanset den økonomiske situation i Danmark og verden omkring os. Og igen – at kommunikere balancen og dens konsekvenser transparent.

Citat

Jeg ønsker at gerne bidrage til den fortsatte udvikling af et stærkt og bæredygtigt Danmark. I den sammenhæng er realkreditten og ikke mindst Nykredit-koncernen, som markedsleder på realkreditområdet, en vigtig spiller.

Lidt om mig

Jeg har 25 års ledelseserfaring fra både store koncerner og mindre virksomheder. Primært i kommercielle roller. Min styrke et at bidrage til at udstikke en strategisk retning med afsæt i kunderne behov og ønsker – og ikke mindst at sikre, at vi kommunikerer, så det er til at forstå. Også for os der ikke er født i den finansielle sektor.

Jeg arbejder i dag som partner i executive search-virksomheden Odgers Berndtson og har bestyrelseserfaring fra såvel privat virksomhed som foreningslivet, og privat har jeg ejet flere boliger siden starten af 90’erne og har haft stor glæde af realkreditten.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail