Steffen H. Damsgaard

Formand for Landdistrikternes Fællesråd

Info

Steffen H. Damsgaard


Formand for Landdistrikternes Fællesråd
7620 Lemvig

  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: Vestjylland
  • Valggruppe: Privat

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op for at sikre realkreditfinansiering i alle dele af landet, på attraktive vilkår. Jeg vil via repræsentantskabet gerne arbejde for at medlemmerne og låntagerne via Forenet Kredit, også i fremtiden bevarer hovedejerskab af Nykredit og Totalkredit, samt at positionen som markedsleder og Danmarks største kreditgiver fastholdes.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil via repræsentantskabet gerne arbejde for at låntagerne gennem Forenet Kredit forbliver hovedaktionær i Nykredit-koncernen. Jeg vil arbejde for konkurrencedygtige priser for låntagerne/medlemmerne, ved at overskud kommer låntagerne til gode.

Jeg bakker fuldt op om de 6 løfter i Nykredit. Samfundsløftet, som sikrer finansiering i alle dele af Danmark, er særlig vigtig for mig.

Nykredits position som ansvarlig markedsleder og Danmarks største kreditgiver skal fastholdes og om muligt udbygges.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

En stærk forening – som via hovedejerskab af Nykredit og Totalkredit, og via positionen som markedsleder, bevarer og videreudvikler realkreditlån og realkreditsystemet, til gavn for låntagerne og dermed medlemmerne. Foreningen skal fokusere på finansiering i alle dele af Danmark.

Citat

Forenet Kredit skal forblive hovedaktionær i Nykredit, og Nykredits samfundsløfte skal sikre finansiering i alle dele af landet.

Lidt om mig

Jeg er 41 år, og bor sammen med Gitte, og vores to små piger på 3 år og 1 år, i Lemvig.

Jeg er til daglig formand i den overordnede landdistriktsorganisation, Landdistrikternes Fællesråd, hvor jeg bl.a. kæmper for bedre betingelser og rammevilkår for vækst og udvikling i bosætning og erhverv uden for de største byer. Jeg er dertil med i bestyrelsen for Center for Landdistriktsforskning og regeringens udvalg for Levedygtige Landsbyer.

Et Danmark i balance med god sammenhængskraft og aktive civilsamfund, med udviklingsmuligheder i HELE landet, er afgørende fokusområder i Landdistrikternes Fællesråd.

Jeg er desuden valgt til kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune, hvor jeg bl.a. er formand for Teknik- og Miljøudvalget, formand for Lemvig Forsyning A/S samt med i andre bestyrelser og udvalg.

Der ud over har jeg et deltidslandbrug lidt uden for Lemvig, med lidt kødkvæg.

 

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail