Ole Skovbøll Jensen

Gårdejer, selvstændig rådgiver og partner, Eskerod & Skovbøll, uddannet agrarøkonom og HD i finansiel rådgivning

Info

Ole Skovbøll Jensen


Gårdejer, selvstændig rådgiver og partner, Eskerod & Skovbøll, uddannet agrarøkonom og HD i finansiel rådgivning
9575 Terndrup

Ole Skovbøll Jensen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Den danske realkreditmodel er en unik finansieringsform for låntager og giver samtidig en stor sikkerhed for obligationsejeren. Jeg ønsker en bevarelse og udvikling af moddellen til glæde for nuværende og fremtidige generationer, ligesom jeg ønsker en bevarelse af andelstanken som grundlag for Forenet Kredit. Det er for mig vigtigt med et konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt Nykredit, der formidler lån til hele Danmark- også i perioder med lav vækst.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg ønsker et solidt, effektivt og konkurrencedygtigt Nykredit, der kan sikre obligationsejerne en sikker investering. Jeg ønsker desuden, at Nykredit yder lån på konkurencedygtige vilkår til alle egne af Danmark til både privat, landbrug og andre erhverv.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Udvikling af medlemsdemokratiet og forbedring af foreningens image samt sikring af lånemuligheder i alle egne af Danmark.

Lidt om mig

Jeg er gårdejer i Himmerland, hvor driften består af planteavl og udlejning af grisestalde. Jeg er uddannet landmand, agrarøkonom og HD i finansiel rådgivning. Jeg er partner i den uafhængige rådgivningsvirksomhed Eskerod & Skovbøll, hvor jeg arbejder med værdiskabende og personlig rådgivning. Vores fokus ligger på risikostyring af såvel den markedsmæssige risiko som den strategiske risiko i en virksomhed. Vores kunder findes primært i landbruget, hvor risikostyring inden for råvarer, finansiering og strategiske beslutninger får større og større betydning. Jeg deltager desuden i gårdråd og advisory boards, ligesom jeg holder foredrag.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail