Ole Skovbøll Jensen

Gårdejer, selvstændig rådgiver og partner, Eskerod & Skovbøll, uddannet agrarøkonom og HD i finansiel rådgivning

Info

Ole Skovbøll Jensen


Gårdejer, selvstændig rådgiver og partner, Eskerod & Skovbøll, uddannet agrarøkonom og HD i finansiel rådgivning
9575 Terndrup

Ole Skovbøll Jensen

Uddannelse

Agrarøkonom & HD(FR)

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Den danske realkreditmodel er en unik finansieringsform for låntager og giver samtidig en stor sikkerhed for obligationsejeren. Jeg ønsker en bevarelse og udvikling af modellen til glæde for nuværende og fremtidige generationer, ligesom jeg ønsker en bevarelse af andelstanken som grundlag for Forenet Kredit.

Det er for mig vigtigt med et konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt Nykredit, der formidler lån til hele Danmark- også i perioder med lav vækst.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg ønsker et solidt, effektivt og konkurrencedygtigt Nykredit, der kan sikre obligationsejerne en sikker investering.

Jeg ønsker desuden, at Nykredit yder lån på konkurrencedygtige vilkår til alle egne af Danmark til både privat, landbrug og andre erhverv.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Udvikling af medlemsdemokratiet og forbedring af foreningens image samt sikring af lånemuligheder i alle egne af Danmark.

Forenet Kredit skal desuden yde samfundsansvar og bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund.

Lidt om mig

Jeg er gårdejer i Himmerland, hvor mine grisestalde og mit jord er udlejet.

Jeg deltager i den grønne omstilling ved at stille jord til rådighed for en 45 ha stor solcellepark. Jeg er uddannet landmand, agrarøkonom og HD i finansiel rådgivning.

Jeg er partner i den uafhængige og private rådgivningsvirksomhed Eskerod & Skovbøll, hvor jeg arbejder med værdiskabende og personlig rådgivning. Vores fokus ligger på risikostyring af såvel den markedsmæssige risiko som den strategiske risiko i en virksomhed. Vores kunder findes primært i landbruget, hvor risikostyring inden for råvarer, finansiering og strategiske beslutninger får større og større betydning.

Jeg deltager desuden i gårdråd, advisory boards og bestyrelser, ligesom jeg holder foredrag.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail