Fundamentet er forening

Forenet Kredit er funderet i den samme grundtanke som idrætsforeninger, boligforeninger og alle mulige andre foreninger.