Nyt medlem valgt ind i Forenet Kredits bestyrelse

Ved Forenet Kredits repræsentantskabsmøde den 21. marts 2024 blev Signe Lind Jacobsen, som er valgt i Østjylland valggruppe Erhverv, valgt ind i foreningens bestyrelse til den vakante plads. Forenet Kredits øvrige bestyrelse blev ved samme lejlighed genvalgt uden afstemning. Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen Michael Demsitz som formand og Preben Sunke som næstformand.

Signe Lind Jacobsen, yderst til venstre, er valgt ind i Forenet Kredits bestyrelse.

Der var fire pladser på valg til Forenet Kredits bestyrelse, da repræsentantskabet i Forenet Kredit var samlet torsdag  i København.

De tre genopstillere fra bestyrelsen opnåede alle valg uden afstemning, da der ikke var modkandidater, som stillede op.

Ved en vedtægtsændring i 2020 blev valgperioden for bestyrelsesmedlemmer i Forenet Kredit ændret, således at bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode – og at der hvert år er fire medlemmer på valg.

De nye regler fandt anvendelse for første gang til bestyrelsesvalget i 2021, hvor der blev valgt otte bestyrelsesmedlemmer.

De bestyrelsesmedlemmer, som i 2022 blev valgt for en 2-årig periode, og som derfor var på valg i 2024, var Michael Demsitz, Benny Kirkegaard og Per W. Hallgren.

Derudover blev Signe Lind Jacobsen valgt til bestyrelsen for en ekstraordinær 1-årig periode, idet Marie Bender Foltmann er udtrådt af bestyrelsen som ny direktør i foreningen.

”Vi får med Signe Lind Jacobsen stærke finansielle og virksomhedsøkonomiske kompetencer ind i bestyrelsen. Men nok så vigtigt kan Signe også bidrage med nye og værdifulde perspektiver på det aktive foreningsejerskab, som kendetegner Forenet Kredits ejerskab af Nykredit, og andelstanken via hendes erhvervserfaring fra blandt andet Danish Crown-koncernen,” fortæller formand i Forenet Kredit, Michael Demsitz.

Selv er Signe Lind Jacobsen stolt af den tillid, hun er blevet vist.

”Jeg er stolt over den tillid, som repræsentantskabet og den øvrige bestyrelse har vist mig. Forenet Kredit bygger på solidaritet og fællesskab, som er værdier, jeg deler. Jeg ønsker at bidrage til at udvikle og bevare en fortsat stærk forening som majoritetsejer af Nykredit-koncernen til gavn for erhvervslivet og private kunder i hele landet,” udtaler Signe Lind Jacobsen.

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen Michael Demsitz som formand og Preben Sunke som næstformand.

Læs mere om Forenet Kredits bestyrelse her: Bestyrelse – Forenet Kredit

Bestyrelsen i Forenet Kredit pr. 21. marts 2024:

  • Formand, Michael Demsitz, Erhverv, genvalgt
  • Næstformand, Preben Sunke, Erhverv, ikke på valg
  • Benny Kirkegaard, Privat, genvalgt
  • Signe Lind Jacobsen, Erhverv, nyvalgt
  • Mette Ravn, obligationsejer, ikke på valg
  • Michael Kaas-Andersen, Privat, ikke på valg
  • Mie Krog, Privat, ikke på valg
  • Per W. Hallgren, obligationsejer, genvalgt