Nye anbefalinger skal redde enfamiliehusene fra nedrivning

Flere i bygge- og ejendomsbranchen stiller sig kritisk overfor unødvendig nedrivning af enfamiliehuse. Nye anbefalinger skal samle branchen med fokus på reduktion af ressourceforbrug og CO2-udledning.

Nedrivninger af ældre huse, såvel bevaringsværdige huse, men også huse, som ikke anses som kulturarv, bør undgås for at begrænse byggeriets klimabelastning.

Det er der stigende enighed om blandt flere aktører, der nu vil skubbe det private boligmarked væk fra nedrivning, i tilfælde hvor huset ikke har udtjent sin levetid.

I Danmark erstattes hvert år 1.100 enfamiliehuse med et nybygget hus, og torsdag præsenterer partnerskabet bag projekt ”IGENBO – riv ned og byg nyt eller bevar enfamiliehuset” en række nye indsigter om og konkrete anbefalinger til, hvordan vi får flere danske husejere til at renovere deres bolig i stedet for at rive ned for at bygge nyt.

Det sker ved en konference hos Nykredit, København, hvor aktører, der har mulighed for at påvirke boligkøberne, er inviteret.

I Forenet Kredit er vi optaget af, at danskerne bor i sunde, velfungerende huse – og at husene belaster klimaet mindst muligt. Jeg håber, at undersøgelsens resultater vil sætte skub i en udvikling, der gør det mere attraktivt og naturligt for flere boligejerne at vælge at renovere boliger frem for at rive ned og bygge nyt. Det kræver, at vi tænker lidt anderledes på flere fronter – lige fra lovgivning til rådgivning og ikke mindst i forhold til vanetænkning om, hvad der er ”det gode boligliv”, siger formand Michael Demsitz, Forenet Kredit, der er foreningen bag Nykredit og Totalkredit, og som har finansieret projekt IGENBO.

Projektets gode nyhed er, at boligkøbere med stor sandsynlighed kan udfordres og påvirkes til at renovere frem for at rive og bygge nyt. Det kræver dog, at der trækkes i samme retning både på politisk, kulturelt, kompetencemæssigt plan og gennem nye og flere markedstilbud, fx lettere tilgængelige håndværker- og rådgiverydelser samt låne- og forsikringsmuligheder.

Partnerskabet bag IGENBO er Teknologisk Institut, BUILD fra Aalborg Universitet og Responsible Assets.

Du finder hele IGENBO-analysen “Renovering af enfamiliehuset – en vej til lavere CO2-aftryk og mindre ressourceforbrug” her

Læs mere om projektet “IGENBO – riv ned og byg nyt eller bevar enfamiliehuset”

Projektets fire anbefalinger

Politisk: Kommuner bør i højere grad sætte fokus på bevaring af enfamiliehuset i bl.a. lokalplaner og i dialogen med kommunens borgere. Men også lovgivning, der lægger afgifter på nybyggeri og affald eller indfører kulturfremmende principper som ”forklar eller bevar”, vurderes som en effektiv måde at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt.

Kulturelt. Der bør iværksættes offentlige kampagner i mainstreammedier, så̊ boligkøbere og markedsaktører omkring dem får øjnene op for renovering som attraktivt frem for nybyg.

Kompetence: Boligkøbere bør kunne tilgå̊ uvildig viden om fordele og ulemper ved henholdsvis renovering, nedrivning og nybyggeri. Og ved indsatser der gør boligkøbere mere fortrolige med reparation af eget hus.

Markedstilbud: Håndværkere bør i højere grad markedsføre renovering af (alle typer) enfamiliehuse – herunder pakkeløsninger til boligkøberen. Ejendomsmæglere bør vise, hvordan et hus ser ud i renoveret stand, og anskueliggøre for boligkøberen, hvad renovering betyder for CO2-aftryk, ressourcer og økonomi. Banker bør anspore til renovering gennem långivning og rådgivning om, hvad renovering betyder for både CO2-aftryk, ressourcer og økonomi. Politiske tiltag til at bevare flere enfamiliehuse er den indsats, der virker hurtigst og som har den største afsmittende effekt – er projektets overordnede konklusion.