Forenet Kredit står historisk stærkt efter meget tilfredsstillende 2023

På trods af et uforudsigeligt finansielt landskab i 2023, kommer Forenet Kredit styrket ud af året med et meget tilfredsstillende resultat på 10.086 mio. kr. efter skat.

Forenet Kredits resultat for 2023 lander på 10.086 mio. kr. efter skat.

Dermed udgør Forenet Kredits egenkapital pr. ultimo 2023 119,3 mia. kr. (ultimo 2022: 110,8 mia. kr.).

Det historisk flotte resultat skyldes først og fremmest, at Nykredit-koncernen, som Forenet Kredit ejer 78,9 procent af, i 2023 leverer det bedste resultat nogensinde. Baggrunden er fremgang i alle grene af forretningen med øgede markedsandele, vækst og kundetilgang.

Facit er et velkapitaliseret og solidt Nykredit, som kunderne kan regne med – også i urolige og uforudsigelige tider – fortæller formand i Forenet Kredit, Michael Demsitz. Han lægger samtidig vægt på, at de flotte resultater er opnået hånd i hånd med høj kundetilfredshed og ambitiøse grønne klimamål.

”Som foreningen bag Nykredit og Totalkredit, er vi stolte af koncernens meget tilfredsstillende resultat. Ikke mindst fordi de økonomiske resultater er opnået i kombination med en høj kundetilfredshed og en ambition om at gå forrest i sektoren med en række ambitiøse klimamål,” fortæller Michael Demsitz.

Samtidig understreger Michael Demsitz, at der er stor tilfredshed i foreningen med, at fremgangen deles med kunderne.

”Som foreningen bag Nykredit og Totalkredit ser vi i Forenet Kredit med stor tilfredshed på, at koncernen – på baggrund af en række flotte regnskaber – har besluttet at dele overskuddet med kunderne ved at øge KundeKroner-rabatten til gavn for de 900.000 danske boligejere, som har et foreningsejet realkreditlån hos Totalkredit. Ligesom kunder i Nykredit tilsvarende får en øget BoligRabat. Når det går godt, skal kunderne også mærke det. Sådan skal det være i et foreningsejet institut,” pointerer Michael Demsitz.

I 2023 sendte Forenet Kredit 1.375 mio. kr. i tilskud til Nykredit-koncernen, som er kommet kunderne til gavn i form af bl.a. ForeningsFordele og KundeKroner. Og i 2024 indstiller Forenet Kredits bestyrelse til, at tilskuddet øges.

”Der er fuld opbakning til koncernens kundeprogrammer i Forenet Kredits bestyrelse. Og bestyrelsens indstilling til Forenet Kredits kommende repræsentantskabsmøde er, at tilskuddet til koncernen, som kan anvendes til Nykredits og Totalkredits fordels- og rabatprogrammer, øges i 2024,” siger Michael Demsitz.

Forenet Kredit vil fortsat leve op til aftalen med Finanstilsynet om kapital, der kan indskydes i Nykredit-koncernen, hvis det bliver nødvendigt, samtidig med, at tilskuddet til Nykredit-koncernen øges.

Læs Forenet Kredits årsrapport 2023.

Læs Nykredits årsrapport 2023.