Her er de nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer for obligationsejerne

Den 12. marts 2024 blev valget til repræsentantskabet i Forenet Kredit for obligationsejerne afgjort. Se de otte obligationsejere, der blev valgt ind.

Repræsentantskabet er Forenet Kredits øverste myndighed, hvor både kunder i Nykredit og Totalkredit og obligationsejere er repræsenteret.

Der er tredive obligationsejere i repræsentantskabet – og i år var otte af pladserne på valg.

Ni obligationsejere stillede op til obligationsejervalget. Valget blev afholdt fra den 6. februar til den 12. marts kl. 17. 215 stemte til valget.

Disse otte kandidater blev valgt:

 • Carsten Friis (144 stemmer)
 • Lars Lehmann (144 stemmer)
 • Kitt Hofbæk (139 stemmer)
 • Mette Ravn (138 stemmer)
 • Gitte Rølle (137 stemmer)
 • Niels Nordgaard (136 stemmer)
 • Lone Andersen (134 stemmer)
 • Carsten Hansen (129 stemmer)

Denne kandidat blev ikke valgt:

 • Per Grønborg (66 stemmer)

Hvad er repræsentantskabet og hvad bestemmer medlemmerne?

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Forenet Kredit.  De beslutter blandt andet størrelsen på det tilskud, der sendes tilbage til Nykredit-koncernen – som er grunden til, at man som kunde i Nykredit og Totalkredit får fordele og rabatter. Desuden beslutter repræsentantskabet, hvem der skal sidde i foreningens bestyrelse.

 • 70 repræsentanter vælges af og blandt kunderne i Nykredit og Totalkredit – 35 af vælges af valggruppen Privat og 35 af Erhverv.
 • 30 repræsentanter vælges af og blandt obligationsejere.
 • Fire vælges af og blandt medarbejdere i Nykredit Realkredit A/S.

Læs mere om repræsentantskabets rolle her:

Repræsentantskabet – Forenet Kredit