Forenet Kredit skaber sikkerhed for KundeKroner og Nykredit-koncernens øvrige kundefordelsprogrammer fire år ud i fremtiden og sender rekordstort milliardtilskud til gavn for kunderne

Forenet Kredit allokerer 7.125 mio. kr. til fremtidige tilskud til Nykredit-koncernen som kundernes sikkerhed for, at de blandt andet kan få KundeKroner fire år ud i fremtiden. Heraf har repræsentantskabet besluttet at sende et rekordstort tilskud på 1.725 mio. kr. til Nykredit og Totalkredit alene i 2024, som kan anvendes til gavn for kunderne. Tilskuddet er med til at finansiere koncernens rabat- og fordelsprogrammer for privat- og erhvervskunder.

Siden 2017 har Forenet Kredit, foreningen der ejer knap 80% af Nykredit og Totalkredit, sendt mere end 8 mia. kr. i tilskud til Nykredit-koncernen. Tilskud som Nykredit og Totalkredit kan anvende til gavn for kunderne via koncernens rabat- og fordelsprogrammer. Herunder KundeKroner, ErhvervsKroner og ForeningsFordele.

Overskudsdelingen, hvor Forenet Kredit sender en stor del af foreningens årlige udbytte som primærejere af Nykredit-koncernen retur til Nykredit og Totalkredit, er helt afgørende for et fortsat stærkt foreningsejerskab til gavn for kunder og koncern, pointerer formand i Forenet Kredit Michael Demsitz.

”Overskudsdelingen giver kontante fordele og rabatter for privat- og erhvervskunder, og det styrker Nykredits og Totalkredits konkurrenceevne. Effekten af foreningsejerskabet af Nykredit-koncernen, som er Danmarks største udlåner, øger samtidig konkurrencen; ikke mindst på realkreditområdet, hvor Totalkredit blandt andet er markedsleder på baggrund af KundeKroner-rabatten, der tidligere i år blev øget til 2.000 kr. om året pr. lånt million,” fortæller Michael Demsitz.

Læs mere: Nu bliver det billigere at være boligejer med et foreningsejet realkreditlån

Derfor glæder det formanden, at repræsentantskabet i Forenet Kredit torsdag stemte for bestyrelsens indstilling om at øge årets tilskud til Nykredit og Totalkredit til et nyt rekordniveau.

”Med tre historisk flotte regnskaber i streg i Nykredit skal kunderne naturligvis også mærke, at det går godt. Sådan skal det være i et foreningsejet institut. Og derfor glæder det mig, at vi i Forenet Kredit nu i 2024 kan sende et rekordstort tilskud til gavn for kunderne på 1.725 mio. kr., som Nykredit kan bruge til fordele og rabatter,” siger formand i Forenet Kredit, Michael Demsitz.

Samtidig pointerer Michael Demsitz vigtigheden af, at foreningen har skabt yderligere sikkerhed om Nykredits kundefordelsprogrammer på den lange bane ved at allokere i alt 7.125 mio. kr. til fremtidige tilskud til koncernen.

”Forenet Kredit allokerer 7.125 mio. kr. svarende til fire års forhøjet tilskud til Nykredit-koncernens fordelsprogrammer. Det gør vi for at sikre stabilitet og forudsigelighed for koncernen til gavn for kunderne. Så kunder med et foreningsejet realkreditlån hos Totalkredit i ryggen for eksempel ved, at de kan regne med deres KundeKroner. For at give ro og tryghed,” fortæller Michael Demsitz, der slår fast, at beslutningen er ”forsvarlig og bæredygtig” økonomisk set.

Forenet Kredits beslutning om i alt at allokere 7.125 mio. kr. til tilskud, hvoraf repræsentantskabet i går besluttede at sende de 1.725. mia. kr. til koncernen i 2024, gør, at Forenet Kredit nu er i stand til at finansiere koncernens fordelsprogrammer også i år, hvor foreningen eventuelt ikke modtager udbytte. Dette var senest tilfældet i forbindelse med covid-19-pandemien i 2020.

Læs mere: Forenet Kredit deler overskuddet 

Fakta: Anvendelse af årets udbytte

Forenet Kredits andel af Nykredit A/S’ udbytte for regnskabsåret 2023 udgør i alt 5.721 mio. kr.

Repræsentantskabet har ved Forenet Kredits repræsentantskabsmøde den 21. marts godkendt følgende anvendelse af tilskud til koncernen og Nykredits Fond.

1.725 mio. kr. til tilskud til selskaber i Nykredit-koncernen således at:

  • Totalkredit A/S får tilskud på 1.295 mio. kr. til udbetaling i 2024
  • Nykredit Realkredit A/S får tilskud på 225 mio. kr. til udbetaling i 2024
  • Nykredit Bank A/S får et tilskud på 205 mio. kr. til udbetaling i 2024
  • 17 mio. kr. (1 pct. af tilskuddet til koncernen i 2024) som tilskud til Nykredits Fond

De resterende 3.979 mio. kr. af årets udbytte placeres som følgende:

  • 279 mio. kr. overføres til likviditetsberedskabet til dækning af driften af foreningen, inkl. klimaaktiviteter i regi af Forenet Kredit og skat.
  • 3.700 mio. kr. anvendes til konsolidering og forøgelse af Forenet Kredits kapitalberedskab. Heraf er 1.460 mio. kr. allerede overført til kapitalberedskabet og indgår i saldoen pr. 31. december 2023.

Repræsentantskabet i Forenet Kredit træffer årligt beslutning om anvendelse af årets udbytte, herunder hvor stor en andel, der anvendes som koncerntilskud til gavn for kunderne. Beslutningen om tilskud træffes under forudsætning af, at Nykredit-koncernen ikke i samme periode kommer i solvensmæssige vanskeligheder.