Nyt værktøj skal hjælpe landets 600.000 almene boliger ind i en mere bæredygtig fremtid

De kommende år vil den almene branche blive mødt af stigende klima- og biodiversitetskrav, behov for klimasikring og fornyelse af beboerdemokratiet. Alt sammen noget, som kan påvirke de almene boligers betalbarhed, fællesskabsgrundlag og livskvaliteten hos de knap 1 mio. mennesker, der bor i alment boligbyggeri i Danmark. Derfor er der brug for et målrettet og helhedsorienteret arbejde med bæredygtighed i alle landets 500 boligorganisationer. Nyt brancheinitiativ vil skabe fælles værktøj, der understøtter processen.

Mange almene boligforeninger og -selskaber er godt i gang med at arbejde med en bæredygtig omstilling. Men der er brug for databaserede beslutningsprocesser, som kan guide indsatserne derhen, hvor de batter. Og der er brug for at få alle med.

Landsbyggefonden, BL – Danmarks almene boliger, Domea.dk og Forenet Kredit er derfor gået sammen om brancheinitiativet ”AlmenKompas”, der skal gøre det lettere for almene boligorganisationer at arbejde databaseret og målbart med bæredygtighed, herunder ESG-rapportering.

Målet er at samle branchen om en fælles standard med ensartede målemetoder, så ingen boligselskaber kommer til at stå alene med den meget komplekse opgave det kan være at rapportere på bæredygtighedsindsatsen.

Konkret indebærer projektet udvikling af et dashbord, der trækker på omfattende datagrundlag fra bl.a. Landsbyggefonden og gør relevante data tilgængelige for boligorganisationerne på en enkel og anvendelig måde.

Som hovedejer af Nykredit-koncernen, der er landets største udlåner til den almene sektor, ser Forenet Kredit et stort potentiale i partnerskabet, både for de almene boligers bæredygtige udvikling og for den grønne omstilling generelt:

AlmenKompas er et godt og nødvendigt initiativ, som kan bidrage til at hjælpe, samle og løfte den almene sektors arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling. Energiforbruget i bygninger og boliger udgør næsten 40% af energiforbruget i Danmark, så hvis vi skal nedbringe CO2-udledningerne, kommer vi ikke uden om den almene sektor. Og selvom sektoren er godt i gang, så kan vi i fællesskab gøre endnu mere. AlmenKompas er et vigtigt skridt på tværs af branchen i en mere bæredygtig retning, fortæller Michael Demsitz, formand i Forenet Kredit.

  • Projekt AlmenKompas vil udvikle værktøjer, som skal gøre det lettere for landets almene boligorganisationer at arbejde databaseret med bæredygtighed og ESG. Værktøjerne vil være frit tilgængelige for alle landets almene boligorganisationer
  • Projektet løber i perioden 2024-2026
  • Bag projektet står Landsbyggefonden, BL – Danmarks almene boliger, Domea.dk og Forenet Kredit