Carsten Hansen

Tidligere MF, gruppeformand og minister

Info

Carsten Hansen


Tidligere MF, gruppeformand og minister

  • Valgår: 2020-2024
  • Valggruppe: Obligationsejer

Uddannelse

Jeg er uddannet rørsmed og har derudover deltaget i livets skole, der bl.a. har bragt mig i Folketinget, hvor jeg var i næsten 18 år. Der har jeg været gruppeformand og minister for det nordiske samt by, bolig og landdistrikter.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Forenet Kredit ejer 79 % af Nykredit, og jeg synes, det er vigtigt at sikre, at Nykredit forbliver foreningejet. Foreningsejerskabet er meget vigtigt at værne om. Vi skal forsat sikre, at den unikke danske realkreditmodel overlever og udvikles, så det også i fremtiden bliver muligt at låne i hele Danmark, og at vores børn og børnebørn også kan få billige danske boliglån. Den danske realkreditmodel er en meget robust model, det er også en solidarisk model, som betyder, at bl.a. unge i en tidlig alder kan få finansieret deres bolig. De kan få et realkreditlån, der er uopsigeligt, hvis de betaler deres ydelser. Sådan er banklån ikke. Det mener jeg er værd at kæmpe for, og derfor stiller jeg op til repræsentantskabet.

Hvad er dine mærkesager?

At fastholde Nykredit som en foreningejet og demokratisk virksomhed. At vi i Forenet Kredit arbejder på at fremtidssikre dansk realkredit. At sikre mulighed for realkreditlån i hele Danmark, også i landdistrikterne. At medvirke til at udvikle medlemsdemokratiet i Forenet Kredit. At Nykredit fortsat forbliver foreningskontrolleret og tjener penge og samtidigt opfører sig ordentligt til gavn for vores mange kunder.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal arbejde med og for et langt mere aktivt medlemsdemokrati. Langt flere af vore låntagere bør blive medlemmer og deltage aktivt ved valgene. Fastholde Nykredit som en foreningskontrolleret virksomhed og dermed sikre, at Nykredit har de lavest mulige priser. Vi skal drive en langsigtet og robust virksomhed, der kan låne ud i hele Danmark

“Nykredit er størst inden for dansk realkredit og er en foreningejet og demokratisk virksomhed, der med Forenet Kredit som ejer er med til at sikre lån i hele Danmark, samtidig med at foreningsejerskabet er med til at sikre, at dansk realkredit, som vi kender det, ikke forsvinder. Derfor er foreningsejerskabet vigtigt”.

Lidt om mig

Jeg er 63 år og bor i Odense i et parcellhus. Jeg er gift med Pia og har to døtre, fire børnebørn og en hund. Jeg er nuværende medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit, og derudover beskæftiger jeg mig med at rådgive organisationer og virksomheder om public affairs i min egen virksomhed – samt med lave en del friviligt arbejde, bl.a. som formand for den komité, der udpeger årets landsby, og ikke mindst som formand for Odense Zoo.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail