Charlotte Møller

Direktør

Info

Charlotte Møller


Direktør
Søndergade 61, 4.th., 8000 Aarhus C

Uddannelse

Cand.polit., Københavns Universitet, 1988 - Bestyrelsesuddannelse, CBS Executive, 2017

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Dansk realkredit har siden branden i København i 1790’erne finansieret hjem og bygninger. Den har på effektiv vis bragt mennesker med behov for lån til boliger og erhvervsejendomme sammen med mennesker med behov for at investere en opsparing til gavn for begge parter og til gavn for dansk økonomi. Forenet Kredit, Nykredit og forretningsmodellen med kundekroner er en videreudvikling af dansk realkredit i takt med tiden.

Jeg stiller op til Forenet Kredits repræsentantskab som obligationsejer for at bidrage til fortsat udvikling med den viden og indsigt om den finansielle sektor, som jeg har erhvervet gennem 30 år i finansielle virksomheder, Finanstilsynet og Nationalbanken, og som jeg bl.a. har opnået ved finansielle virksomheder med tilsvarende forretningsmodeller.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil gerne arbejde for, at den positive udvikling med relevante og tidssvarende låneformer fortsætter til gavn for kunder og ejere, og at Nykredit er solidt funderet og kan varetage sin vigtige rolle i samfundet både i gode og i dårlige tider. Jeg vil endvidere gerne generelt arbejde for fremtidssikring af dansk realkredit.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen skal fokusere på, at majoritetsejerskabet af Nykredit varetages på en sådan måde, at Nykredit drives effektivt og konkurrencedygtigt til gavn for kunder og ejere. Arbejdet i repræsentantskabet skal i fornødent omfang videreudvikles i overensstemmelse hermed.

Lidt om mig:

Jeg er 58 år og bosat i Aarhus, direktør i Toldstyrelsen og uddannet cand.polit. Jeg har tidligere været ansat i ledende stillinger i PFA, Sampension, Industriens Pension og Finanstilsynet og har været bestyrelsen for Energinet A/S, Indskydergarantifonden, Finansiel Stabilitet, GF Forsikring A/S og koncernselskaber i PFA.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail