Henrik Kaa Andersen

Adm. direktør

Info

Henrik Kaa Andersen

Adm. direktør
2950 Vedbæk

  • Email: hka@metalcolour.com
  • Valgår: 2018-2022
  • Valgområde: København og Nordsjælland
  • Valggruppe: Erhverv

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet fordi jeg gerne vil bidrage til, at repræsentantskabet forbliver en kompetent forsamling, som på konstruktiv vis guider Forenede Kredit i strategiske spørgsmål og overvåger udviklingen i Nykredit med sigte på at fremme Forenet Kredit medlemmernes interesser.

Hvad er dine mærkesager?

At Nykredit forbliver en konkurrencedygtig virksomhed til gavn for kunderne og som derved kan forblive majoritetsejet af Forenet Kredit.

 

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen skal til enhver tid sørge for, at der er en særdeles kompetent bestyrelse i Nykredit, som er loyal overfor foreningens målsætning.

Citat

Jeg hilser pensionskassernes medejerskab til Nykredit velkomment som et godt kompromis mellem behovet for finansiel fleksibilitet og ønsket om, at Forenet Kredit fortsat skal have gode muligheder for at påvirke udviklingen i Nykredit.

 

Lidt om mig

Jeg er 57 år og cand.merc. i finansiering fra CBS. De første 10 år af min karriere var jeg ansat i Chase Manhattan Bank, og de seneste godt 20 år har jeg været selvstændig ejer og leder af forskellige produktionsvirksomheder i Danmark og udlandet. Både fra mine virksomheder og som bestyrelsesmedlem, herunder også i ejendomsselskaber, har jeg erfaring med at hjemtage større kreditforeningslån og med større bankengagementer, ligesom jeg varetager investeringer i værdipapirer.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail