Lars Åge Rasmussen

Landmand, Nr. Åby

Info

Lars Åge Rasmussen


Landmand, Nr. Åby

  • Valgår: 2021-2025
  • Valgområde: Fyn
  • Valggruppe: Erhverv

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op, for at sikre at vi har et solidt og konkurrencedygtigt realkredit institut, som sikrer lån til hele landet.
At sikre, at Forenet Kredit også eksisterer om 100 år til gavn for vores kommende generationer.
Jeg mener, jeg har været garant for dette ved at have siddet i repræsentantskabet i de seneste 2 valgperioder.

Hvad er dine mærkesager?

At Forenet Kredit skal være med til at præge fremtidens samfund under hensyntagen til hele landets låntagerne.
Overskuddet skal tilbage til låntager.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At forblive som en forening med lige muligheder for alle.
At være med til at præge det omgivende samfund i land og by.

 

Lidt om mig

Jeg er 57 år og bor i Kærbyholm med Pernille. Vores 2 store børn er flyttet hjemmefra til hhv Århus og København. Vi driver et kvægbrug på Vestfyn, hvor vi nyder godt af et yderst aktivt lokalsamfund.
Jeg har tidligere deltaget i flere bestyrelser og repræsentantskaber, for aktivt at præge udviklingen. Det er jeg sikker på, jeg også kan i Forenet Kredit i næste periode.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail