Dansk realkredit i verdensklasse

Forenet Kredit har undersøgt, hvordan danske boliglån klarer sig sammenlignet med de bedste udenlandske lån. Se resultaterne her. 

Deloitte

Boligfinansiering i internationalt perspektiv

Forenet Kredit har bedt Deloitte udarbejde en faktabaseret, komparativ analyse af boligfinansiering i Danmark og fire andre lande.