Dansk realkredit er billigere og bedre end boliglån i vores nabolande

Danmark slår både Tyskland, Sverige og Holland, når det handler om gode og billige boliglån.

I webinaret herunder kan du blive klogere på analysens resultater, som fremlægges og diskuteres af formand i Forenet Kredit, Michael Demsitz, administrerende direktør i Totalkredit, Pernille Sindby, professor i finansiering på Copenhagen Business School, Jesper Rangvid, og vicedirektør i Forenet Kredit, Karsten Beltoft.

Takket være det danske realkreditsystem har boligejere herhjemme nogle af Europas billigste og mest forbrugervenlige boliglån, viser en analyse fra Copenhagen Economics.

”Vi finder, at der generelt udbydes billigere lån i Danmark, samtidig med at danske låntagere har fordelagtige vilkår for deres lån: f.eks. uopsigelighed fra långivers side, mulighed for fast rente i op til 30 år og flere konverteringsmuligheder,” er konklusionen fra Copenhagen Economics i analysen.

Realkredit er billigt

Danmark har i størstedelen af de seneste 10 år haft lavere renter på boliglån og en lavere rentemarginal end i Sverige, Tyskland og Holland, hvilket har givet lavere omkostninger for danske boligejere.

Kilde: Copenhagen Economics baseret på European Mortgage Federation (2022a). Bidragssatser i Danmark er medregnet i den rapporterede rente; EU-gennemsnittet bygger på lande, der er inkluderet i European Mortgage Foundation rapporterne og varierer på tværs af de forskellige låneprodukter. 2021 er det seneste år med sammenlignelige udgivne tal. ”Analyse af det danske realkreditsystem”, side 14, oktober 2023.

Danske boligejere sparer milliarder

På grund af de lavere renter og udgifter har danske boligejere sparet milliarder af kroner, viser rapporten. Danskere med et variabelt forrentet realkreditlån og en rentebinding under 10 år har fx sparet 5,8 milliarder kroner om året i gennemsnit fra 2013 til 2022 i forhold til Sverige, hvilket svarer til 9.600 kroner årligt for den enkelte boligejer. Den gennemsnitlige besparelse er endnu større, når man sammenligner med Tyskland og særligt Holland.

Kilde: Copenhagen Economics baseret på European Mortgage Federation og Nationalbanken. ”Analyse af det danske realkreditsystem”, side 36, oktober 2023.

Hvad er fordelene ved realkreditlån?

Ikke alene er de danske realkreditlån generelt billigere end boliglånene i vores nabolande, de har også en række unikke produktfordele sammenlignet med andre landes boliglån:

  • GENNEMSKUELIGHED OG LIGE LÅN: Ens prissætning – et realkreditlån koster det samme uafhængigt af hvor du bor og hvad du tjener, og prisen handler kun om objektive kriterier såsom låntype, afdrag eller ej, og belåningsgrad. Det sikrer transparens til gavn for konkurrencen og skaber sammenhængskraft i Danmark.
  • VALGFRIHED OG STOR FLEKSIBILITET: Boligkøberne kan vælge mellem mange forskellige typer lån, der passer til netop deres livssituation.
  • SIKKERHED: Lånene kan ikke opsiges af dem, der låner pengene ud, hvilket giver en stor sikkerhed for boligejerne.
  • KONVERTERING: Boligkøberne har mulighed for at konvertere lånene i takt med at renten går op og ned og på den måde fx reducere restgælden.

Lige lån skaber sammenhængskraft

Dansk realkredit har traditionelt set lige vilkår. Du betaler det samme for den samme låntype, uanset om du bor i Haderslev eller Hillerød, og uanset om du er pædagogmedhjælper eller IT-direktør. På den måde er det danske realkreditsystem med til at skabe sammenhængskraft i Danmark.

Og de lige lån giver store fordele særligt for de økonomisk svagest stillede boligejere herhjemme, og for boligejere i provinsen, der ikke bliver tvunget til at betale mere.

Et regneeksempel viser for eksempel, at en låner med lav indkomst ville skulle betale op til 3.400 kr. mere om året, hvis finansieringsomkostningerne på et gennemsnitligt realkreditlån på 500.000 kroner svingede lige så meget herhjemme som i Sverige.

Men den gennemsigtighed, enhedspriserne giver, er en fordel for alle danskere, der skal låne til en bolig, ikke kun lavindkomstagere. For i  lande, der ikke har den transparens, som enhedspriser giver, er boliglån dyrere, og bankerne tjener mere på boliglånene.