Danskerne og deres realkreditlån

Dansk realkredit er solidarisk, og det giver markante fordele for især de økonomisk svagest stillede boligejere. Det er en af konklusionerne i den nye analyse finansieret af Forenet Kredit, hvor CBS-forskerne Jesper Rangvid og Ulf Nielsson undersøger, hvad der kendetegner de 1,8 millioner danskere, der har et realkreditlån.

Realkreditsektoren er vigtig for dansk økonomi og realkreditlån er vigtige for den enkelte danske boligejer.

I modsætning til andre lande, hvor boligejere typisk låner til køb af bolig i deres bank, låner danskerne i et realkreditinstitut, når de skal købe bolig, eventuelt suppleret med en mindre belåning i banken.

Realkreditinstitutternes udlån til boligejere er derfor væsentligt større end pengeinstitutternes udlån. Realkreditsektoren har således stor samfundsmæssig betydning.

Der er altså gode årsager til, at danskerne benytter realkreditlån ved deres boligkøb. Realkreditlån er en transparent og forholdsvis billig finansieringsform. Samtidig findes der et stort produktudbud og en ensrettet prisstruktur.

Analysen konkluderer:

  • Det danske realkreditsystem er solidarisk. Det vil sige, at alle med samme lån betaler samme rente og bidrag uanset indkomst, bopæl og uddannelse
  • I andre lande betaler de økonomisk svage låntagere typisk en højere rente end velstillede låntagere. Hvis vi i Danmark havde det amerikanske system, ville boligejere med de laveste indkomster opleve et fald på 5 pct. i den disponible indkomst
  • Der ses ingen tendens til, at realkreditinstitutterne diskriminerer låntagere uden for København ved kun at belåne en mindre del af husets værdi

Realkreditsystemet er værd at bevare, så der også er noget at bygge på for vores børn. Bevarelsen af dansk realkredit er en vigtig mærkesag for Forenet Kredit, som er den sidste tilbageværende forening, som ejer et realkreditinstitut. Forenet Kredit er dermed også den sidste demokratisk ejede realkredit-koncern.

Læs hele analysen her.