Valg 2020

Carsten Hansen

Obligationsejer

Info

Carsten Hansen

Senior Konsulent PA

Har du spørgsmål til Carsten?

Send en mail

kandidat-obligationsejer

Uddannelse

jeg er Uddannet Rør-smed og har derudover deltaget i livets skole der har bl.a har bragt mig i Folketinget, hvor jeg var i næsten 18 år, der har jeg været gruppeformand og minister det nordiske samt By-Bolig og anddistrikter

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Forenet kredit ejer 79 % af Nykredit og jeg syntes det er vigtigt at sikre at Nykredit forbliver foreningejet. Forenings-ejerkabet er meget vigtigt at værne om. Vi skal forsat sikre, at den unikke danske realkreditmodel overlever og udvikles, så det også i fremtiden bliver muligt at låne i hele Danmark og vore børn og børnebørn også kan få billige danske boliglån. Den danske realkreditmodel er en meget robust model, det er også en solidarisk model, som betyder at bl.a betyder at unge i en tidlig alder kan få finansieret deres bolig. De kan få et realkreditlån, der er uopsigeligt, hvis de betaler deres ydelser, sådan er banklån ikke. Det mener jeg er værd at kæmpe for, derfor stiller jeg op til repræsentantskabet.

Hvad er dine mærkesager?

At fastholde Nykredit som en foreningejet og demokratisk virksomhed. At vi i Forenet kredit arbejder på at fremtidssikre Dansk real kredit. At sikre mulighed for realkreditlån i hele Danmark, også i landdistrikterne. At medvirke til at udvikle medlemsdemokratiet i Forenet kredit. At Nykredit fortsat forbliver foreningskontrolleret og tjener penge og samtidigt opfører sig ordentligt.til gavn for vore mange kunder

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal arbejde med og for, et langt mere aktivt medlemsdemokrati. Langt flere af vore låntagere bør blive medlemmer og deltage aktivt ved valgene. Fastholde Nykredit som en foreningskontrolleret virksomhed og dermed sikre at Nykredit har de lavest mulige priser. Vi skal drive en langsigtet og robust virksomhed, der kan låne ud i hele Danmark

"Nykredit er størst inden for dansk realkredit og er en foreningejet og demokratisk virksomhed, der med Forenet kredit som ejer, er med til at sikre lån i hele Danmark, samtidig med at foreningsejerskabet er med til at sikre, at dansk realkredit som vi kender det, ikke forsvinder.Derfor er foreningsejerskabet vigtigt"

Lidt om mig

jeg er 63 år og bor i Odense, i et parcellhus, jeg er gift med Pia og har to døtre, fire Børnebørn og en hund. jeg er nuværende medlem af repræsentanskabet i Forenet kredit derudover jeg beskæftiger mig, med at rådgive organisationer og virksomheder om Public affairs i min egen virksomhed. Samt med lave en del friviligt arbejde bla. som formand for den komite der udpeger årets landsby og ikke mindst som formand for Odense Zoo

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail