Nykredits Fond uddeler 3,5 millioner kr. i hele landet

Sommerkoncerter på Fanø, en havnelegeplads i Taarbæk og nye møllevinger i Faaborg. Det er blot tre af de projekter, som Nykredits Fond har valgt at støtte i 1. halvår 2019.
Nykredits fond_web

Både Forenet Kredit og Nykredit har ambitioner om, at koncernen skal yde lån til hele Danmark og derigennem bidrage til udvikling i by og på land.

Den ambition er Nykredits Fond med til at understøtte ved at yde støtte til projekter, der gavner udviklingen i byerne og levedygtigheden i lokalsamfundene, og som støtter op om lokale fællesskaber eller foreninger.

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

·       Tages i fællesskab af en gruppe af borgere: Lokalt engagement og fællesskab er en central ressource, når nye projekter skal udtænkes, finansieres, gennemføres og drives. Projekter, som Nykredits Fond støtter, vil være sat i gang/bakket op af en lokal gruppe af borgere, fx en forening, et landsbyråd, en erhvervsklub, en studenterorganisation eller en anden frivillig sammenslutning e.l.

·       Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø: Nykredits fundament er finansiering af ejendomme, hvilket også indgår i Nykredits Fonds formålsparagraf. Derfor vil projekter som Nykredits Fond støtter, som udgangspunkt være knyttet til boliger, bygninger eller nærmiljø.

·       Bidrager til at opbygge mere levedygtige landsbyer eller mere inkluderende byområder: Projekter som Nykredits Fond støtter, falder i én af følgende to projektkategorier: Levedygtige landsbyer eller Inkluderende byer.

Se alle bevillingerne for 1. halvår 2019 her.