Forenet Kredit og Landdistrikternes Fællesråd vil sætte skub i den grønne boligrotation i landdistrikterne

Seniorer skal kunne blive gamle i deres lokalområder i attraktive og klimavenlige seniorboliger, og energirenovering skal i fokus, når familiehuse i landsbyerne frigives til børnefamilier. Det er ambitionen i et nyt projekt, som Landdistrikternes Fællesråd og Forenet Kredit står bag.

Der mangler boliger i landdistrikterne tilpasset den voksende gruppe af seniorer, som ønsker at blive boende i deres lokalområde, men som synes, at parcelhuset er blevet for stor.

Manglen på mindre seniorvenlige ejer- og lejeboliger i landsbyer betyder, at mange ældre ender med at blive boende i store huse, som ikke længere matcher deres behov. Alternativet indebærer nemlig, at de skal fraflytte det lokalsamfund, som de trives i. Det sætter en stopper for boligrotationen i landdistrikterne, fordi udbuddet af attraktive familiehuse til unge og børnefamilier bliver mindre, hvilket begrænser dem i at flytte til landsbyerne.

Men nu vil Forenet Kredit og Landdistrikternes Fællesråd med et fælles projekt – ”Grøn Boligrotation i Landdistrikterne” – undersøge, hvordan der kan sættes fornyet skub i boligrotationen.

– Boligrotation er vigtig for tilflytningen til vores landsbyer og for mobiliteten på boligmarkedet. Det sikrer, at der er ledige boliger til nye generationer, som ofte tilflytter fra en større by – og som puster nyt liv i børnehaven, skolen og foreningslivet. Men det sker kun, hvis vi sørger for, at der er et attraktivt boligalternativ for de mange seniorer, der ønsker at flytte ud af parcelhuset,men fortsat blive i deres lokalområde” fortæller Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Boligrotation med et grønt fokus
Projektet har også en grøn dimension. Udover at øge boligrotationen i de danske landsbyer, er målet at undersøge, hvordan man kan understøtte, at de boliger, som seniorerne fraflytter, energirenoveres som en del af boligrotationen.

– Jeg ser frem til, at vi med projektet får ny viden om, hvordan vi og andre aktører kan understøtte boligudviklingen i landsbyerne til gavn for både yngre og ældre, ”

siger Michael Demsitz, formand for Forenet Kredit, og fortsætter:

– Et stærkt realkreditsystem med fair og lige adgang for alle er en mærkesag for Forenet Kredit og en forudsætning for at have levende landsbyer, men der skal mere til for at gøre landsbylivet muligt og attraktivt for flere. Hvis man på én og samme tid kan skabe øget boligrotation og energirenovere de fraflyttede huse, så får vi en boligmasse i landdistrikterne, der samlet set gør landsbyerne mere attraktive. Det er både en lokal gevinst, og en gevinst for vores samfund som helhed.

Landdistriktsminister besøger en af tre pilotbyer
Projektets første del, som løber til udgangen af 2023, skal resultere i generelle modeller og anbefalinger til, hvordan kommuner, boligorganisationer, landsbyer og investorer kan arbejde målrettet med grøn boligrotation i landdistrikterne. Til det arbejde er der udvalgt tre pilotlandsbyer med henblik på at kvalificere behov og muligheder for øget grøn boligrotation. Pilotlandsbyerne er Givskud i Vejle Kommune, Asaa i Brønderslev Kommune og Ejby i Lejre Kommune. Projektet markeres ved et besøg i landsbyen Givskud i Vejle Kommune onsdag sammen med landdistriktsminister, Louise Schack Elholm (V).

Kontakt

  • Politisk konsulent i Landdistrikternes Fællesråd, Nikoline Jakobsen, tlf.: 53 85 01 25, mail: [email protected]
  • Presseansvarlig i Forenet Kredit, Jørgen Thomassen Hybler: tlf.: 5335 5853; mail: [email protected]