Kom til klimadag og bliv skarp på landbrugets klimaværktøj

Forenet Kredit står sammen med SEGES bag et helt nyt klimaværktøj til det danske landbrug. Klimaværktøjet hedder ESGreen Tool og er lige på trapperne. I den forbindelse inviteres alle landmænd til klimadage, hvor de kan lære at bruge værktøjet.

Alle landbrug skal de kommende år gøre en ekstra indsats for at sikre et lavere klimaaftryk fra landbrugsproduktionen. Og snart er der konkret hjælp at hente med klimaværktøjet ESGreen Tool, der lanceres 21. marts.

Med ESGreen Tool kan landmænd beregne klimaaftrykket på deres bedrifter og få viden til at vælge de mest effektive tiltag, der kan reducere drivhusgasudledningen.

Landmænd kan lære at bruge klimaværktøjet på en række klimadage, der afholdes i et samarbejde mellem lokale landboforeninger og SEGES Innovation over hele landet. I løbet af dagene vil der også være spændende oplæg, masser af inspiration og personlig vejledning i, hvordan man kan arbejde med at sænke klimaaftrykket på sin bedrift.

Den første klimadag løber af stablen den 24. marts, og der kommer hele tiden nye datoer på programmet.

Tilmelding sker på www.tilmeld.dk/klimadag. Det er gratis at deltage.

Klimaværktøj og klimauddannelse til alle landmænd i 2022

  • Klimaværktøjet bliver udviklet og udbudt til alle landmænd fra primo 2022. Den skal kunne give den enkelte landmand en aktuel status for klima-aftrykket fra bedriften, beregne effekten af forskellige, mulige klimatiltag og hjælpe landmanden til at vælge det bedste tiltag.
  • Klimaværktøjet bliver en digital løsning, som landmanden skal abonnere på. Værktøjet vil løbende blive videreudviklet og udvidet med nye funktioner og muligheder, og integrationer til andre eksisterende databaser, som landmanden bruger i dag.
  • Der bliver tale om to versioner af klimaværktøjet: En basis eller en udvidet version med mulighed for at simulere forskellige handlinger og strategier frem i tid, så det dermed er et grundlag for fremtidige beslutninger. Begge dele kræver abonnement.
  • Klima-uddannelsen tilbydes i 2022 og primo 2023, og målet er at uddanne 3-5.000 landmænd og studerende. Klimauddannelsen tilbydes både små og store landbrug i Danmark, herunder både konventionelle og økologiske landbrug.
  • Uddannelsen vil bestå af en kombination af en Klimadag, der er et fysisk møde, en række online undervisningsmoduler samt undervisningsmateriale, herunder et klimakatalog, der er målrettet rådgivere til brug i fx erfa-grupper for landmænd.
  • At beregne og dokumentere klima-aftrykket for den enkelte landbrugsbedrift, det vil sige fra stald og mark til maskiner og foder, kræver adgang til kvalitetsdata og forudsætter nye sammenkoblinger af data. Ud over at beregne og dokumentere klima-aftrykket fra landbrugsproduktionen bliver det muligt at beregne effekten ved implementering af forskellige virkemidler. På den måde kan der opstilles en handlingsplan med mulighed for at dele data med relevante samarbejdspartnere.
  • Klimaværktøjet er en videreudvikling af ”Landbrugets Klimaværktøj”, som er udviklet af SEGES og Økologisk Landsforening med finansiering fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug og på opdrag fra ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. En tocifret millioninvestering fra Forenet Kredit gør det muligt at videreudvikle klimaværktøjet og etablere en tilhørende klima-uddannelse til danske landmænd og landbrugsstuderende.