Formandens beretning 22. marts 2018

Valgresultat 2018

Resultatet af valget til repræsentantskabet i Forenet Kredit 2018