Forenet Kredit foreslår milliardtilskud til Nykredit

Et godt resultat i Nykredit giver Forenet Kredit mulighed for at sende et betydeligt tilskud til Nykredit-koncernen, der kan komme kunderne til gode.

Årsrapporten for Nykredit A/S viser et resultat på 8 mia. kr. efter skat. Nykredit betaler et udbytte på 4 mia. kr. til sine aktionærer.

Forenet Kredit står som hovedaktionær til at modtage 3,2 mia. kr. i udbytte fra Nykredit A/S i 2018. Bestyrelsen i Forenet Kredit foreslår, at størstedelen gives som tilskud til Nykredit-koncernen, som har mulighed for at give kunderne rabatter.

”Når det går Nykredit godt, så skal kunderne kunne mærke det. Det udbytte, som foreningen modtager, ønsker vi, skal komme koncernens kunder til gode. Derfor foreslår bestyrelsen et stort tilskud til Nykredit-koncernen,”
siger formand i Forenet Kredit, Nina Smith.

Det er op til repræsentantskabet i foreningen at beslutte anvendelsen af udbyttet. Repræsentantskabet skal tage stilling til det foreslåede tilskud til Nykredit-koncernen på sit næste ordinære møde 22. marts.

Bestyrelsen foreslår desuden, at foreningens gæld afvikles, og at der lægges yderligere kapital i foreningens beredskab.

Det er Nykredit-koncernen, som disponerer over det tilskud, foreningen giver. Tilskuddet giver Nykredit-koncernen mulighed for kunderabatter – eksempelvis KundeKroner.

”KundeKroner er et stærkt program. Kunderne får kontante fordele i kraft af foreningsejerskabet, og man skal kunne mærke, at man er kunde i et foreningsejet institut,”
siger Nina Smith.

Læs årsrapporten fra Forenet Kredit her: https://forenetkredit.dk/om-os/vedtaegter-og-dokumenter/#toggle-id-2