Forenet Kredit sender milliarder til Nykredit og Totalkredit

Repræsentantskabet i Forenet Kredit har besluttet, at der samlet gives et tilskud på 2,4 mia. kr. til Nykredit og Totalkredit til gavn for kunderne.

Totalkredit modtager størstedelen af tilskuddet – i alt 1,7 mia. kr. Totalkredit har besluttet, at tilskuddet skal finansiere rabatprogrammet KundeKroner, som giver private kunder 1.500 kr. i rabat pr. lånt million. Totalkredit har garanteret rabatten frem til udgangen af 2019.

Erhvervskunder får samme rabat, dog kun på de første 20 mio. kr. af lånet.

KundeKroner er muligt, fordi Totalkredit er foreningsejet, og foreningen vælger at give et stort tilskud til Totalkredit og Nykredit.

”Kunderne skal kunne mærke, at der er kontante fordele ved at være kunde i et foreningsejet institut”
siger formand i Forenet Kredit Nina Smith

Forenet Kredit ejer 78,9 pct. af aktierne i Nykredit A/S og modtager en tilsvarende andel af årets udbytte på 4 mia. kr. Det svarer til 3,2 mia. kr., som repræsentantskabet på indstilling fra bestyrelsen har valgt at anvende således:

  • 300 mio. kr. indfrielse af gæld
  • 500 mio. kr. til opbygning af foreningens kapitalberedskab
  • 1,7 mia. kr. i tilskud til Totalkredit A/S
  •  700 mio. kr. i tilskud til Nykredit Realkredit A/S