Julen falder tidligt i år. Nykredits Fond uddeler midler til 28 projekter over hele landet

Saunahus til vinterbadere i Farsø, Danmarks flotteste busskur i Skjern og en fællesskabspark i Bagenkop. Det er blot tre af de projekter, der i december har fået støtte fra Nykredits Fond.
Nykredits fond_web

Fællesnævneren for alle projekterne er, at de gavner udvikling i byerne og levedygtigheden i lokalsamfundene rundt omkring i Danmark.

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der tages i fællesskab af en gruppe borgere, har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø og som bidrager til at opbygge mere levedygtige landsbyer eller mere inkluderende byområder.

Se alle bevillingerne fra december her.

I december har fonden uddelt midler for knap 4,5 millioner kroner i alt. Alle, som har ansøgt fondsmidler i denne omgang, har fået direkte svar på deres ansøgning. Næste ansøgningsfrist er 14. april 2023.

Nykredits Fond administreres af Forenet Kredit. Læs mere om Nykredits Fond her.