Nyheder fra valget 2018

Nu er opstillingsperioden for kandidater afsluttet, og muligheden for at være stiller er lukket. Det er således ikke muligt længere at stille op som kandidat eller være stiller for en kandidat.

Kontrol

Alle kandidater bliver nu kontrolleret af sekretariatet samt foreningens interne og eksterne revision. Efter denne kontrol skal valgudvalget, som er et udvalg nedsat af repræsentantskabet, træffe afgørelse om hvorvidt de endelige kandidater kan stilles op til valg.

Revisionen efterprøver sekretariatets kontrol om, at kandidater er opstillingsberettigede i den valgkreds de stiller op i, samt hvor mange stillere hver kandidat har. Kravene til valgbarhed kan læses i valgregulativet.

De kandidater der har opnået 25 stillere og bliver godkendt af revision og valgudvalg opnår derefter en endelig godkendelse som kandidat til valget 2018 i Forenet Kredit.

Hvad er næste trin?

Mandag den 5. februar bliver de endelige kandidater offentliggjort, både i aviserne Jyllandsposten og Politiken samt på foreningens hjemmeside www.forenetkredit.dk

Hvad kan jeg gøre i mellemtiden?

Du har nu mulighed for at tilmelde dig et valgmøde eller afgive fuldmagt. Dette kan du gøre frem til den 21. februar, hvor muligheden for at tilmelde sig et valgmøde eller afgive fuldmagt udløber.