Nykredits Arkitekturpris går til Praksis Arkitekter

Praksis Arkitekter modtager Nykredits Arkitekturpris og 500.000 kr. Samtidig modtager ADEPT Nykredits motivationspris og arkitekterne LETH & GORI modtager Nykredits Bæredygtighedspris.

Nykredits Fond har uddelt sin arkitekturpris siden 1987 og er den største arkitekturpris i Danmark. Den tildeles arkitekter, som gennem deres værker har gjort noget særligt for arkitekturen.

Priserne blev uddelt tirsdag aften ved et arrangement i Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge. Kulturminister Mette Bock overrakte priserne og holdt tale for modtagerne.

”Arkitektur er rammerne for vores daglige eksistens. God arkitektur kan bidrage til at løse samfundsudfordringer og sammen med andre indsatser kan arkitekturen gøre en forskel i fx sociale boligområder, i forhold til bæredygtighed og miljøudfordringer. Vi påvirkes ganske enkelt af arkitektur hver eneste dag. På arkitekturområdet er vi meget privilegerede i Danmark. Men vi må ikke tage god arkitektur for givet. Vi skal huske at belønne den gode arkitektur, og jeg er taknemmelig for, at Nykredit med deres priser bidrager til at udvikle danske arkitektur og giver danske arkitekter noget at stræbe efter,”
siger kulturminister Mette Bock

Sanseligt og poetisk

Partnerne i Praksis Arkitekter Mette Tony og Mads Bjørn Hansen tildeles prisen og de 500.000 kr. personligt. Formanden for prisudvalget, Kristian Lars Ahlmark, arkitekt og partner hos Schmidt Hammer Lassen Architects, begrunder valget således:

”Gennemgående for hele deres produktion, er en stor forståelse og viden omkring arkitektonisk og håndværksfaglig kunnen og tradition, samt et meget tydeligt greb om det sanselige og poetiske. Deres huse fortaber sig aldrig som diagrammatiske udsagn, men tager beskueren helt tæt på gennem et højt gennemarbejdet materialevalg og detaljebevidsthed. Det er bygninger man får lyst til at røre ved og være tæt på. Det er i dette krydsrum mellem ånden og håndværket at deres arkitektur fremelskes,”
siger Kristian Lars Ahlmark

Prisudvalget består foruden formanden af Dan Stubbergaard, arkitekt og indehaver af COBE Architechts, Jakob Strømann-Andersen, ledende ingeniør hos Henning Larsen Architechts og Flemming Ibsen, arkitekt og partner hos Tegnestuen Vandkunsten.

Motivationsprisen

Nykredits Fond tildeler sin Motivationspris til Anders Lonka, Martin Krogh og Martin Laursen, alle partnere i ADEPT. Med prisen følger 250.000 kr.

Prisen er uddelt siden 1991 til yngre, talentfulde arkitekter, som har gjort sig bemærket i branchen. Prisen er tænkt som en opmuntring til at fortsætte og videreudvikle et allerede synligt talentfuldt arbejde.

”ADEPT indskriver sig i gruppen af yngre tegnestuer inspireret af den hollandske bølge i 00’erne. Dannet i 2006 har de tre partnere tværs igennem finanskrisen formået at bide sig fast i både Danmark og udlandet og markerer sig nu stadig stærkere som en helstøbt tegnestue med en egen identitet snarere end som eksponent for et tidsfænomen. Fra da til nu har ambitionsniveauet været uændret højt,”
siger Kristian Lars Ahlmark

Bæredygtighedsprisen

Nykredits Fond tildeler sin bæredygtighedspris til partnerne Uffe Leth og Karsten Gori fra LETH & GORI. Med prisen følger 250.000 kr.

Prisen har været uddelt siden 2015 og gives til arkitekter, som udover at gøre noget særligt for arkitekturen også har særlig fokus på, at arkitektur, miljø og klima går op i en højere enhed.

”LETH & GORI placerer bæredygtigheden centralt i deres arkitektur gennem dialog, social forståelse og engagement – hvor kunsten, byen og mennesket inddrages i en aktiv læringsproces. Det, der udmærker LETH & GORI, er, at de betragter bæredygtighed ikke kun som et spørgsmål om solceller og grønne tage, men i lige så høj grad som et spørgsmål om valg af materialer og byggetekniske metoder, som har bevist deres holdbarhed gennem århundreder,”
siger Kristian Lars Ahlmark