Svar på kritik af foreningens valg

Økonomisk Ugebrev bringer i denne uge en kritik af Forenet Kredits nyligt afholdte valg. Vi vil gerne svare på kritikken her.

Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at valget er afviklet helt efter reglerne. Forenet Kredit påser løbende, at alle valgets regler overholdes. Derudover kontrolleres valget af flere instanser. Foreningens valgudvalg overvåger løbende, at reglerne bliver overholdt. Valgudvalgets formand er en ekstern, anerkendt jurist. Kandidatopstillingen bliver desuden efterset af den eksterne revisor Deloitte, som også forestår stemmeoptællingen. Valgsystemet leveres af VP Investor Services, som også forestår flere af landets største generalforsamlinger. VPs egen revision har igennem hele valget kontrolleret, at alle processer i forbindelse med valget og VPs IT systemer er foregået efter reglerne.  Alle har konkluderet, at valget er afviklet helt efter reglerne. Trods en meget højstemt kritik i Økonomisk Ugebrev påvises, der ikke en eneste valgregel, som skulle være overtrådt.

Forenet Kredit er sekretariat for valget og er naturligvis neutrale. Ingen kandidater får særbehandling over andre.

Det kritiseres, at Nykredits medarbejdere skulle have deltaget i valget, trods det, at valgreglerne klart siger, at alle der opfylder medlemskriterierne, er berettigede til både at stemme og bære fuldmagter. Forenet Kredit glæder sig over alle medlemmer, som vælger at engagere sig – også de, der måtte være ansat i Nykredit eller i Totalkredit. Det er både positivt og naturligt, at medarbejdere i koncernen har en interesse i valget hos den største aktionær. Der er 3.500 medarbejdere i Nykredit-koncernen og omkring 1.000.000 stemmeberettigede i Forenet Kredit, så medarbejderne har i den forstand heller ikke afgørende indflydelse.

Det kritiseres også, at en række Nykredit-chefer ankom til valgmødet i en bus. Som Nykredit har forklaret det, så var chefgruppen samlet til seminar, hvor en del af indholdet var at overvære valgmødet i Forenet Kredit. Igen finder vi det både positivt og naturligt, at man som leder i Nykredit interesserer sig for, hvad der sker hos hovedaktionæren. Alle lederne fik mulighed for at overvære demokratiet og høre alle kandidaters indlæg. Det er positivt, at cheferne i Nykredit hører, hvad kunder og medlemmer tænker.

Økonomisk Ugebrev opfordrer til en myndighedsundersøgelse af valget. Forenet Kredit vil med glæde stille alt materiale til rådighed for alle relevante myndigheder. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at foreningens valgregler og vedtægter efterses og godkendes af Erhvervsstyrelsen, inden de træder i kraft.