Konference: Fremtidens øer

8 oktober

DATO:

TID:

14:00 -

Adresse:

Strandengen 1, 8305 Samsø

Hvem er øernes nye tilflyttere? Hvordan ser øernes nye erhverv ud? Og hvilken grøn fremtid ligger der på de danske øer? Sådan lyder et udsnit af de temaer, der sættes på dagsordenen, når partnerskabet bag Årets Ø i midten af august inviterer til en konference i øernes tegn.

Øboere fra ikke-brofaste øer i det danske ørige indbydes til Ø-konferencen, som løber af stablen på Samsø Energiakademi. Programmet vil veksle mellem workshops og oplæg, der tilsammen skal bidrage til at sætte øernes fremtidige udvikling til debat.

På konferencen kommer du til at kunne vælge imellem forskellige workshops med temaer så som grøn omstilling, bæredygtig ø-turisme, nye ø-erhverv, forenings-ildsjæle og crowdfunding.

Program

Fredag den 8. oktober 2021

Fra kl. 13.00 serveres kaffe, te og en bolle med ost.

14.00: Konferencestart
Borgmester Marcel Meier byder velkommen til Samsø, velkomst ved Mette Ravn, formand for komiteen for Årets Ø, præsentation af tema for Årets Ø 2022

14:15: Øernes nye tilflyttere – Hvem er de? Oplæg ved nye øboere fra Samsø og Avernakø og Strynø

-Tina og Benjamin driver en webshop med brandet ØBO fra deres hjem på Samsø, sideløbende med deres bureauvirksomhed indenfor kommunikation, design og rådgivning.
-Laura og Emil på Avernakø er i gang med at iværksætte en kursusvirksomhed indenfor friluftsliv og aktiv turisme.
-Ann-Britt og Mikkel bor på Strynø, hvorfra de pendler til arbejde i Odense

15.00: Øernes grønne vej. Eksempler på grønne initiativer
Oplæg ved Søren Hermansen, direktør for Samsø Energiakademi

15.55: Optakt til workshop del ved Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer

16.00: Pause, kaffe, te og kage

16.30: Workshops – første del     

Ca. 17.45: Pause

19.00: Middag 

20.00: Netværksdel og underholdning

Lørdag den 9. oktober 2021

Fra kl. 7.00: Morgenmad

9.00: Morgensamling ved Dorthe Winther
Lidt om dagen i går

9.15: Workshops – anden del     

10.30: Pause med snacks

11.00: Workshops – tredje del   

12.15: Opsamling på workshops ved de enkelte facilitatorer

12.45: Afslutning med opsamling på konferencen
v. Hanne Lene Haugaard, bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd

13.00: Konferencen er slut
Sandwich og vand til at tage med på rejsen

13.30-15:30: Mulighed for at deltage i tur til energianlæg på Samsø
v. Søren Hermansen (til fods/på cykel fra energiakademiet)
NB! Kræver separat tilmelding

De tre workshops

Grøn omstilling – hvad kan øernes fællesskaber selv gøre?
Facilitator: Søren Hermansen, Samsø Energiakademi
De danske øer huser mange stærke fællesskaber, som tilsammen rummer en enorm handlekraft. Den kan bruges aktivt i arbejdet med at realisere den grønne omstilling. Denne workshop fremviser flere konkrete veje til at skabe grøn omstilling lokalt ikke mindst gennem stærke samarbejder f.eks. med kommunerne.

Bæredygtig ø-turisme – hvordan socialt, økonomisk og miljømæssigt?
Facilitator: Helle Berthold Rosenberg, Destination Kystlandet
Med udgangspunkt i projektet ’Verdens mindste krydstogt’ fortæller Helle Berthold Rosenberg om projektets socialt bæredygtige dimension. Det er afsættet for en større diskussion under denne workshop af, hvordan øernes turismeerhverv kan arbejde med bæredygtighed på flere dimensioner – miljømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk.

Ø-fællesskabets turisme
Facilitator: Elsa Brander, Kooperationen
Et afgørende kriterie for fremtidens ø-turisme er, at turismen skaber værdi for lokalbefolkningen – både ved at skabe økonomisk aktivitet og ved at udbrede kendskabet til og sikre bevarelsen af lokale naturattraktioner. For at sikre koblingen mellem udviklingen af det lokale turismeerhverv og den lokal værdiskabelse kan man bruge fælles ejerformer, hvor det lokale fællesskab tager ansvar og ejerskab over turismeudviklingen med afsæt i andelstanken.

Workshoppen berører følgende temaer:

  • Bæredygtig turisme og andelsorganisering. Hvordan?
  • Betydning af andelsorganiseringen for den lokale udvikling.
  • Er andelstanken brugbar i udviklingen af de små samfund på øerne?
  • Kan det forpligtigende fællesskab mere end det traditionelle foreningsliv?
  • Konkrete eksempler på bæredygtig turisme

Crowdfunding – lokal udvikling med lokal kapital
Facilitator: Louise Junge, Crowdnerd
Evnen til at rejse kapital er forudsætningen for både nye erhvervseventyr og lokale projekter på øerne. Crowdfunding er en alternativ finansieringskilde, der bygger på det stærke lokale fællesskab, som hersker på mange øer. Denne workshop giver praktisk viden om finansieringskilden og de muligheder, der ligger i at skabe lokal vækst og udvikling med lokal kapital.

Foreningernes ildsjæle – der hvor energien kommer fra! 
Facilitator: Janne Bonde, DGI
Aktiviteterne på mange øer skyldes for en stor dels vedkommende de uundværlige ildsjæle, som udgør bestyrelser og foreningslivet lokalt. Denne workshop giver inspiration til hvordan man som forening og lokalsamfund kan arbejde bevidst med frivillighed. Vi vil bl.a. komme omkring ”frivillig blæksprutten” og komme med konkret bud på hvordan man kan arbejde med at gøre sin forening eller lokalsamfund til et fedt sted at være frivillig.

Småøerne – hvad skal vi med dem, og hvordan kan de inspirere resten af samfundet?
Facilitatorer: Filosof Jørgen Rasmussen og Jens Westerskov, ph.d.-studerende ved Lund Universitet
Livet på en ø er uden sidestykke i det danske landskab. Men samtidig kræver småøerne særlige indsatser for at kunne udvikle sig. Denne workshop sætter småøernes rolle til debat med spørgsmål som: Hvor nødvendige er småøerne for Danmark? Er Danmark overhovedet bæredygtigt, når landet også skal ”trækkes med” de mange småøsamfund med særlige behov? Hvilke værdi- og vækstnormer repræsenterer småøerne i den samlede, nationale helhed? Og sidst, men ikke mindst: Hvad kan resten af Danmark lære af småøerne for at blive en bedre nation?

Fakta om Årets Ø

Årets Ø er et partnerskab mellem Forenet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer. Formålet med Årets Ø er at fejre lokalsamfundene, støtte udviklingen og øge kendskabet til øerne i Danmark.

Hvornår: 8.- 9. oktober.
Hvor: Samsø Energiakademi
Hvem: Øboere fra ikke-brofaste øer