Nu er valgblanketterne klar

Du kan nu hente de blanketter, du skal bruge, hvis du vil være kandidat eller stiller til repræsentantskabsvalget blandt foreningens medlemmer på Fyn og i Nordjylland i 2017 eller blandt obligationsejerne.

Find relevante blanketter her: https://foreningennykredit.dk/valgblanketter

For at blive kandidat til valget skal du udfylde og indsende en kandidaterklæring. Du skal også være foreslået af mindst 25 stillere. Husk at vi senest den 23. januar 2017 skal have både din kandidaterklæring og stillerblanketter fra minimum 25 stillere.

Læs mere om, hvad en stiller er her: https://foreningennykredit.dk/kandidater-til-kommende-valg

Vigtige datoer for valget i 2017

2. januar Valget udskrives
23. januar Kandidaterklæringer og Stillerblanketter skal være modtaget af Forenet Kredit.
27. januar Alle kandidaterne annonceres. I tilfælde af, at der er flere kandidater end der skal vælges, indkaldes der samtidigt til valgmøder.
14. februar Frist for tilmelding til valgmøder og valg for medlemsvalg i Nordjylland
15. februar Frist for tilmelding til valgmøde og valg for medlemsvalg på Fyn – og for at rekvirere stemmesedler til obligationsejervalg
27. februar Valgmøde i Randers for hele valgområde VII (Nordjylland)
28. februar Valgmøde i Aalborg for hele valgområde VII (Nordjylland)
1. marts Valgmøde i Odense
6. marts Stemmeseddel til obligationsejervalget skal være Forenet Kredit i hænde

Du kan godt indsende din kandidaterklæring og stillerblanketter inden valgudskrivelsen. Blanketterne kan udfyldes på computeren eller i hånden og skal derefter underskrives.

Efterfølgende skal du aflevere dem via mail eller almindeligt brev til Forenet Kredit – adresserne står på blanketterne.

Vil du stille op eller stemme til obligationsejervalget, finder du information her: https://foreningennykredit.dk/obligationsejervalg