Ny direktør i Foreningen Nykredit

Vicedirektør i Finansrådet, Louise Mogensen tiltræder 1. august 2016 stillingen som direktør i Forenet Kredit. Louise Mogensen er 43 år og uddannet cand.polit. Før Finansrådet var hun ansat som kontorchef i det finansielle område i Erhvervs- og Vækstministeriet efter en periode i Danmarks Nationalbank.

Formand for Forenet Kredit, Nina Smith siger

’Jeg betragter det som en stor gevinst, at vi har kunnet tiltrække Louise, der er en super kompetent kvinde. Jeg er sikker på, at Louise netop har det, der skal til for i det daglige at stå i spidsen for de store forandringer, foreningen skal igennem de kommende år.’

Forenet Kredit, der har ca. 350.000 boligejere som medlemmer, er ejer af størstedelen af finanskoncernen Nykredit. Foreningen har i foråret været kritiseret for at være for usynlig og for svær at adskille fra koncernen.

“Den kritik har vi taget til efterretning, og vi er i fuld gang med at gøre noget ved det. Ansættelsen af Louise er et særdeles vigtigt element i den proces, hvor foreningen skal have sin egen selvstændige profil i forhold til koncernen Nykredit,” siger Nina Smith.

Ud over at foreningen er i gang med skabe sig en selvstændig organisation, identitet og profil, så er der også udsigt til andre store ændringer de kommende år.

“Nykredit forbereder en børsintroduktion, hvilket vi i foreningen støtter fuldt op om. Det er mit håb, at vi om få år vil være majoritetsaktionæren i butikken, hvilket kræver store kompetencer, fx i forhold til finansielle spørgsmål. Også på dette felt er det for mig som formand tryghedsskabende, at netop Louise, med hendes fortid og kompetencer, har sagt ja til at blive direktør,”
siger Nina Smith.

Louise Mogensen siger:

“Det er en stor og spændende udfordring at være med til at styrke Forenet Kredit og forbedre dialogen med de mange medlemmer. Jeg glæder mig meget til at blive en del af foreningen og til at arbejde for et kompetent og aktivt ejerskab af et markedsledende finansielt institut i Danmark.”